*

Működés

2020. évi rendeletek

3/2020. (II. 27.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

4/2020. (II. 28.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete a Hegyvidéki Tervtanácsról, valamint a rendelet 1. melléklete

7/2020. (IV. 16.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról (döntéselőkészítő anyag)

8/2020. (IV. 16.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2014. (III. 24.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról (döntéselőkészítő anyag)

9/2020. (IV. 16.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 34/2017. (IX. 27.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról (döntéselőkészítő anyag)

10/2020. (IV.24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet: a Budapest Főváros XII. kerületi piacok veszélyhelyzet időtartama alatti látogatásának rendjéről (döntéselőkészítő anyag)

11/2020. (IV. 30. ) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról (döntéselőkészítő anyag)

12/2020. (VI. 29.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

16/2020. (VI. 29.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete a Budapest XII. kerület egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

23/2020. (XI. 25.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994. (III. 2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete módosításáról

24/2020. (XI. 30.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a veszélyhelyzet ideje alatt a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérlőit segítő intézkedésekről (Egységes szerkezetben a 35/2020. (XII. 21.) rendelettel.)

25/2020. (XI. 30.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a helyi adókról szóló 34/2019. (XI. 29.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról

26/2020. (XI. 30.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról

27/2020. (XII. 7.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

29/2020. (XII. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

30/2020. (XII. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról

31/2020. (XII. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 40/2015. (XII. 22.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról

32/2020. (XII. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 5/2014. (III.4.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról

33/2020. (XII. 18.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról szóló 25/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

34/2020. (XII. 18.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról

35/2020. (XII. 21.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a veszélyhelyzet ideje alatt a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérlőit segítő intézkedésekről szóló 24/2020. (XI. 30.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete módosításáról

36/2020. (XII. 21.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete: a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról (Hatályos: 2021. január 1-től)