*

Bontási engedély

Bontási engedély

HÁZ, ÉPÜLET, TELEK, BONTÁS, MEGSZŰNÉS

Bontási engedély alapján végezhető a műemléket érintő, a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő, a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. kérelem beérkezés
  2. kérelem befogadása
  3. a tényállás tisztázása
  4. döntés meghozatala

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

ÉTDR formanyomtatvány
312/2012 Korm rendelet 8. melléklet szerinti dokumentumok
Csatolni kell:
  • az adathordozón (CD, DVD, pendrive) vagy az ÉTDR-be való feltöltésssel az építészeti-műszaki dokumentációt,
  • ha az engedélyhez szakhatósági állasfoglalás vagy szakkérdés vizsgálata szükséges, a szakhatósági megkereséshez (amennyiben előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre) illetve a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentációt,
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetéktörvény alapján számítandó, minden eljárásban egyedi.