*

Építésügyi hatósági szolgáltatás

Építésügyi hatósági szolgáltatás

HÁZ, ÉPÜLET, TELEK, SZAKHATÓSÁG, KÖZREMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS

Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása előtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes hatósághoz elektronikusan az ÉTDR által biztosított elektronikus gyűjtő tárhely igénybevételével. Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti

 • annak vizsgálatát, hogy a ÉTDR által biztosított elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonatkozó előírásoknak,
 • tájékoztatást arról, hogy szükséges-e
  • további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy
  • további szakhatósági közreműködés,
 • tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá jogszabályban meghatározott eljárási költségének mértékéről,
 • a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását,
 • annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint
 • az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását.
A kiadott nyilatkozat a hatóságot a hatósági eljárása során nem köti.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

 1. kérelem beérkezés
 2. szakmai nyilatkozat meghozatala

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes.