*

Jogutódlás

Jogutódlás tudomásulvétele

HÁZ, ÉPÜLET, TELEK, JOGUTÓDLÁS

Az építésügyi hatóság – a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, valamint használatbavétel tudomásulvételi eljárás kivételével – az engedélyek és kötelezettségek tekintetében a jogutódlásról végzéssel dönt, döntéséről az építésfelügyeleti hatóságot értesíti.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. kérelem beérkezés
  2. a tényállás tisztázása
  3. döntés meghozatala

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

ÉTDR formanyomtatvány
Csatolni kell:
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetéktörvény alapján 10 000 Ft.