*

Használatbavétel tudomásulvétele

Használatbavétel tudomásulvétele

Ház, épület, telek, biztonságos, használat, rendeltetésszerű

Használatbavétel tudomásulvételével (az építésügyi hatóság hallgatásával) vehető használatba az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység, ha

  • jogszabály szakhatóság közreműködését vagy szakkérdés vizsgálatát nem írja elő,
  • az építési engedélyezési eljárásban az engedély megadásához a szakhatóság kikötés illetve feltétel nélkül hozzájárult,
  • az építési tevékenység végzése során az engedélyezett tervektől építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel tértek el és az eltérés a szakhatósági közreműködés feltételeit vagy az állásfoglalását nem érinti.
A kérelmet az építési engedély hatályossága alatt, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő igazolt visszaadását követően kell benyújtani.
Az építtető a kérelmében kérheti, hogy az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételét foglalja írásba.
A használatbavétel tudomásulvétele nélkül az építményt használni nem szabad.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  • kérelem beérkezés
  • a tényállás tisztázása
  • döntés meghozatala/hallgatással tudomásulvétel

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

ÉTDR formanyomtatvány

312/2012 Korm rendelet 8. melléklet szerinti dokumentumok

Csatolni kell:

  • papír alapon vezetett építési napló esetében az építési napló összesítő lapját, a használatbavétel tudomásulvételhez jogszabályban meghatározott tartalmú, kitöltött statisztikai lapot,

Statisztikai adatlap használatbavételi engedélyhez

  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetéktörvény alapján számítandó, minden eljárásban egyedi.