*

Hatályos településfejlesztési dokumentumok

Hatályos településfejlesztési dokumentumok

Stratégia, városfejlesztés, koncepció, településfejlesztés, IVS, ITS

A Városrendezési és Főépítészi Iroda az Önkormányzat feladatkörében eljárva településfejlesztési ügyekben ellátja a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézésével kapcsolatos feladatokat.

Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A Városrendezési és Főépítészi Irodán az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek az integrált településfejlesztési stratégiáról (Hegyvidéki Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020), a településfejlesztési koncepcióról (Hegyvidéki Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója 2015-2030), az Önkormányzat városfejlesztési akcióiról.

A kerület településfejlesztési terveivel kapcsolatosan véleményt is nyilváníthat a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az egyesületek és a civil szervezetek. Adott témában a hirdetmény útján ismertetett időtartamon belül szintén lehetőség van tájékoztatás kérésére, véleményezésre.

Ügyintézők:
Gehér-Horváth Anikó városrendezési ügyintéző tel: 224-5900/5337 307. szoba Városrendezési és Fõépítészi Iroda
Nemesházi Lászlóné városrendezési ügyintéző tel: 224-5900/ 5269 307. szoba Városrendezési és Fõépítészi Iroda

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.

LINKEK