*
HA SEGÍTSÉGET KÉR: +36/30-630-9749, +3630/630-9725, +3630/644-6278
hétköznap 8:00-16:00-ig
HA SEGÍTENI SZERETNE:
Regisztráció

Készülő Kerületi Építési Szabályzatok

Készülő Kerületi Építési Szabályzatok

Helyi, építési, szabályzat, szabályozási, terv, telek, KÉSZ, HÉSZ, KVSZ, KSZT, rendezés

Az önkormányzat a helyi építési szabályzatát legalább 4 évente áttekinti és dönt arról, hogy változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít.
A döntést hirdetmény útján kell közzé tenni. A készülő településrendezési eszközök véleményezésére az aktuális hirdetményben megadott időtartamon belül van lehetőség (általában 30 nap). A partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a véleményezésben részt vehetnek a kerület lakosai, a kerületben működő egyházak, valamint a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatnál a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek. Ebben az időszakban lehetőség van egyedi módosítási kérelem benyújtására is a hirdetményben megadott módon.
A kerület településrendezési eszközeinek módosítását véleményezési időszakon kívül is lehet kérelmezni, de ezek a kérelmek a következő módosítás időpontjáig csak regisztrálásra kerülnek.

Készülő Kerületi Építési Szabályzatok ütemezése

KESZ_Teruletek_2019_12_10_page-0001

A kerület hatályos településrendezési eszközei megtalálhatók Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok térinformatikai alkalmazásában.

Készülő Kerületi Építési Szabályzatok hírei megtekinthetők itt.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez az aktuális hirdetményben megadott időtartamon belül benyújtott, írásbeli kérelemmel lehet bejelentkezni.
A véleményezést követően a képviselő testület dönt – a szakmai értékelések ismeretében – a vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról, melyet az el nem fogadott vélemények indoklásával együtt közzé kell tenni.
Amennyiben véleményezési időszakon kívül érkezik módosítási kérelem és az szakmailag támogatható az Önkormányzat képviselő-testülete dönthet a rendezési tervi módosítás elkészítésének megindításáról.
A módosító eljárás a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerül lefolytatásra.
Az eljárás a képviselő-testület módosítást elfogadó döntésével zárul, amely hirdetmény útján kerül közzétételre.
A módosítások egyeztetése és elfogadása az eljárás típusától és a módosítás nagyságrendjétől függően több hónapot is igénybe vehet.

Ügyintézés a kszt@hegyvidek.hu címen és a 06/70/9531815 telefonszámon.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • Írásbeli vélemény, amely tartalmazza: a véleményezési eljárás tárgyát, a véleményező nevét, szervezet esetén képviselőjét, postai címét és e-mail címét és lehetőleg a pontos szöveges módosítási javaslatot.
  • Írásbeli kérelem, amely tartalmazza: a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét
  • Módosítani javasolt terület pontos címét, helyrajzi számát, vagy lehatárolását
  • A javasolt rendezési tervi módosítás leírását, rövid indoklással.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.