*

Településképi véleményezés

Tervtanács, véleményezés, tervbírálat, településkép

A településképi vélemény az építési engedélyeztetést megelőző előzetes szakhatósági vélemény. A homlokzatot is érintő építési engedélyköteles építési tevékenységek esetén az építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárás lefolytatása szükséges.

A településképi vélemény az építési engedélyezési eljárásban felhasználható.

Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A településképi véleményben a Polgármester dönt, hogy a tervezett építési tevékenységet a Tervtanács véleményére alapozva településképi szempontból engedélyezésre javasolja, feltétellel javasolja, vagy nem javasolja.

A honlapon is közzétett beadási napokon lehet benyújtani a felelős és jogosult építésztervező által készített építési engedélyezési szintű építészeti-műszaki tervdokumentációt és a kitöltött kérelem nyomtatványt, papíralapon az ügyfélszolgálaton és digitálisan az ÉTDR felületen keresztül. A kérelem csakis a papír és digitális benyújtással teljes. Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak tartalmaznia kell a tervezett építési tevékenység megítéléséhez szükséges terveket.

A településképi véleményezést, a tervtanácsi ülést a Városrendezési és Főépítészi Iroda készíti elő.
Az előre meghirdetett, a honlapon is közzétett napokon tartott tervtanácsi ülésen a Tervtanács bírálja a tervet, a bírálatra a Tervező és rajta keresztül az Építtető is meghívást kap, azonban jelenlétük nem kötelező. A bírálatról a benyújtástól számított 15 napon belül jegyzőkönyvi kivonat készül, amit ÉTDR-en és szükség esetén, postai úton, a kérelmen megadott címen kap kézhez a kérelmező.
A Tervtanács akadályoztatása esetén, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeletben maghatározott esetekben a Polgármester véleményét a Főépítész szakmai véleményére alapozza.

Ügyintézés a telepuleskep@hegyvidek.hu címen és a 06/70/9533051 telefonszámon.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


Építésztervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció (helyszínrajz, alaprajz, homlokzatok, metszetek, látványtervek, esetenként utcakép, új épület esetén légi fotóba illesztett látványterv és építészeti műszaki leírás, beépítési paraméterek, és azokat igazoló számítások, idomtervek, fotódokumentáció; szerzői jogi nyilatkozat, részletrajzok) nyújtandó be papíralapon, az ügyfélszolgálaton és digitálisan az ÉTDR felületen keresztül.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.