*

Fehér Anna nővérre emlékezünk

Díszpolgárunkra, Fehér Anna nővérre emlékezünk

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy Fehér Anna nővér, a Hegyvidék díszpolgára, aki a kerületben található Vakok Batthyány-Strattmann László Gyermekotthonának vezetőjeként évtizedek óta gondozta a látássérült gyermekeket ma hajnalban elhunyt.

Fehér M. Anna gyógypedagógus, szerzetes nővér 1947-ben született Vértesacsán, ahonnan 1959-ben a családjával együtt Budapestre költöztek. Iskoláit – látássérültként – a Virányosi úti iskolában, majd a Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanult tovább, de egyházi kapcsolatai miatt kizárták, így diplomáját csak később, 1979-ben szerezhette meg. Pedagógusként hét évet dolgozott a Vakok Iskolájában, időközben titokban szerzetesi fogadalmat tett.

1977-ben indult el a Felsővízivárosi Szent Anna templomban a látássérültek lelki gondozása, melynek munkájába bekapcsolódott Fehér Anna is. Vezetésével 1982-ben alakult meg a látássérült gyermekek Szent Anna Otthona a Batthyány téren, azonban az alig száz négyzetméteres lakás hamarosan szűknek bizonyult. Az otthon 1989-ben költözött át a XII. kerület Mátyás király útja 29. szám alá. Itt alakult meg a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, amelyhez ma már óvoda és iskola is tartozik. Ide az országban egyedülálló módon mozgásszervi fogyatékossággal élő látássérült gyermekeket is befogadnak.

Feher_Anna

Anna nővérről a Hegylakó Magazinban 2019 áprilisában megjelent írással emlékezünk.

Fényt hozni a homályba – kerületünk díszpolgára: Fehér M. Anna

Tavasszal megtelik fénnyel és ragyogással, a megújuló természet színeivel az életünk. Vannak azonban olyan embertársaink, akik nem láthatják ezt a csodát, mert örökké a homályban vagy a sötétben élnek. Őket, a gyengén látókat és a vakokat szolgálja a Hegyvidék egyik díszpolgára, Fehér M. Anna apáca. Odaadásával, megrendíthetetlen szeretetével példaképül szolgálhat mindenki számára.

Akik jól látnak, azok talán el sem tudják képzelni, milyen nehéz a nemlátók és a gyengén látók sorsa. Szakszerű segítségre és támogatásra van szükségük ahhoz, hogy később megtalálják a helyüket a világban és boldogan élhessenek. A vakokkal való törődés nagy odaadást és komoly szakértelmet igényel. E szakterület egyik fontos hazai központja nálunk működik, a Hegyvidéken. A Mátyás király úton a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonában, Óvodájában és Általános Iskolájában nagy szeretettel várják a sajátos nevelési igényű, a látássérült, valamint a látás- és mozgássérült gyermekeket. Az itt tanulók teljes körű ellátást kapnak, és az igényeiknek megfelelő óvodai és általános iskolai oktatásban részesülnek. Az intézmény élén kerületünk egyik díszpolgára, Fehér M. Anna áll.

Nehéz idők gyermeke

1989 előtt nem volt könnyű dolga azoknak a honfitársainknak, akik az életüket feltették keresztény hitük szolgálatára. A hatóságok néha megtűrték az ilyen hívőket, máskor viszont keményen felléptek ellenük és üldözték őket. Mindezekről sokat tudna mesélni Fehér M. Anna is, aki megtapasztalhatta a rendszerváltás előtti korszak minden nehézségét.

1947-ben született, egy kis faluban, Vértesacsán. A falusi iskolában az osztálytársai sokat csúfolták gyenge szeme és a szemüvege miatt. Három évvel az 56-os forradalom eltiprását követően a családja Budapesten próbált új életet kezdeni. Azért költöztek fel a fővárosba, mert az édesapja megbetegedett, és kénytelen volt új munkahelyet keresni magának.

Anna szerető családban nőtt fel. Gyakran kirándultak a közeli hegyek között, ezért a Hegyvidéken, az itteni szép tájon egyből otthon érezte magát. A kislánynak nem volt könnyű ez a nagy változás, mivel látássérült volt.

Szerencsére jó helyre került, a kerületünkben tanulhatott, a Virányosi úti iskolában. Remekül megállta a helyét jobban látó társai között, majd bekerült a Táncsics Mihály Gimnáziumba, ahol sikeresen leérettségizett.

Ekkoriban a hatóságok nem nézték jó szemmel, ha egy fiatal aktív az egyházban, és nem titkolja el vallásos meggyőződését. A gimnazista lány már egészen fiatalon érdeklődni kezdett a gyógypedagógia iránt, és fontosnak tartotta a látássérültek támogatását. Ehhez a legjobb szakképzést a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán kaphatta volna meg.

A zugligeti templomban találkozott először rendi nővérekkel. Lenyűgözte, hogy ezek a nők a gyengék és az elesettek támogatásának szentelték az életüket. Lassan, lépésről lépésre érlelődött benne, hogy maga is a szerzetesek útján válassza. Hiába tett azonban sikeres felvételi vizsgát, hiába tanult nagy szorgalommal, az intézmény vezetése felfigyelt az egyházi kapcsolataira. A hatóságok mindent megtettek azért, hogy eltántorítsák ettől. Hónapokig vizsgálták, nyomoztak utána, többször is kihallgatta a rendőrség, és átkutatták az otthonát. Végül kizárták a főiskoláról.

Erős hit és elszántság

Más talán belerokkant volna abba, ha ilyen hatalmas pofont kap a sorstól. Fehér M. Annát azonban segítette az erős hite és a gyerekek szeretete. A felsővízivárosi Szent Anna-templomban Lékai László bíboros kezdeményezésére 1977-ben indult meg a látássérültek lelki gondozása.

Ez nagyszerű lehetőséget jelentett a kizárt diáklánynak, aki kitartóan és fáradhatatlanul segítette a gyengén látókat és a nemlátókat. Rendkívül értékes szakmai tapasztalatokra tett szert, és közben rájött arra, hogy szerzetes nővérként szeretne élni. 1979-ben sikerült lediplomáznia. Hét éven keresztül nem csupán a Vakok Iskolájában dolgozott, de a Batthyány téren egy lakásban megalapította a látássérült gyermekek Szent Anna Otthonát.

Élete egyik legfontosabb pillanata akkor jött el, amikor titokban letette a szerzetesi fogadalmat. Az Erzsébet-apácák példaképük, Szent Erzsébet és Szent Ferenc nyomdokaiban haladva az embereket akarják szolgálni. Fontosnak tartják a szegény, a beteg és az öreg nők gondozását. 1945 után feloszlatták a rendet, ám sok nővér továbbra is aktív maradt, és a kórházakban szolgálta a betegeket.

1989-et követően új lehetőség tárult fel a látássérült gyerekek gondozása előtt. A Mátyás király útján megalakult a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona. Szükség is volt rá, mert a régi hely nem volt elég nagy a sok rászoruló fogadására és ellátására.

Fejlődés és elismerés

Fehér M. Anna a Hegyvidéken nagy elszántsággal, odaadással és példamutató szorgalommal tevékenykedik. 1991 óta irányítja a Mátyás király útján működő intézményt. Egyedülálló módon ide olyan gyermekeket is befogadnak, akik nemcsak látássérültek, hanem valamilyen fogyatékossággal is élnek. Nagyon örül annak, hogy olyan sokat adhat a tanítványainak. Számíthatnak rá, bízhatnak benne. Állandó és biztos támaszt jelent a gyermekek számára, akik bánatukat és örömüket egyaránt megosztják a közöttük élő nővérrel.

Példaértékű a gyermekotthon fejlődése. Ma már óvoda és iskola is működik a többemeletes, korszerűen felszerelt épületben. A kis tanítványok oktatását, nevelését a saját uszodájuk és tornatermük is elősegíti. Fehér M. Anna munkásságát a kerületünk azzal ismerte el, hogy 2011-ben a Hegyvidék díszpolgárává választotta.