*

svabhegy9

Ünnepeltek a svábhegyi reformátusok

Istentisztelet keretében iktatta be dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke svábhegyi lelkészi állásába Berta Zsoltot.

Az eseményen, amelyen az egyházi méltóságok mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Pokorni Zoltán polgármester, Fonti Krisztina alpolgármester, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Balog Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumának leköszönt vezetője is részt vett, került sor a Svábhegyi Református Egyházközség új parókiaépületének felszentelésére.
svabhegy3

Beiktatási beszédében dr. Bogárdi Szabó István, Lukács evangéliumát idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus az utolsó vacsorán az egymás fontosságáról egyfajta rangvitát folytató apostolok előtt kinyilatkoztatta: a legfontosabb nem más, mint a szolgáló. Ahogyan Jézus az utolsó vacsorán a szolgáló szerepét vette magára az apostolok között, mert Jézus a legnagyobb – hangsúlyozta a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke arra bíztatva Berta Zsoltot, hogy erre időről, időre emlékeztesse a svábhegyi reformátusokat. Hozzátette: a gyülekezetnek is támogatnia kell azokat, akik a világ bármely országában Jézusért szenvednek. Legyenek a svábhegyi gyülekezet tagjai Jézus igazságának hirdetői, állják ki az állhatatosság próbáját, vetekedés, dicsvágy, vita nélkül, egymást szeretve. A beszédet követően Berta Zsolt átvette a templom kulcsait, majd fogadta a megjelent lelkipásztorok áldását.
svabhegy5

Balog Zoltán kifejtette, hogy az építkezés türelemre, a hüpomoné, azaz az állhatatosság, a „dolgok alatt való maradás” képességére tanította a gyülekezetet. Mint rámutatott, az egyház nem önmagáért való, nem valamilyen érdekvédelmi szervezet, ami kizárólag a tagjaival foglalkozik. Sokkal több ennél, hiszen a tágabb közösséget szolgálja. Ez az oka annak, hogy a kormányzat támogatja az egyházak fejlesztéseit.

Soltész Miklós arról beszélt, hogy a rendszerváltást követően több ezerre nőtt az egyházi fenntartású óvodák és iskolák száma, 220 ezer gyerek jár a felekezeti oktatási intézményekbe. Hangsúlyozta: ma Európában valóságos keresztényüldözés zajlik, és ez nem pusztán azt jelenti, hogy nem értik, mi miért akarjuk megőrizni őseink örökségét, miért fontos számunkra a házasság, a család, hanem a hitet akarják rombolni. Éppen ezért, a svábhegyi templom egyik feladata, hogy ezt a hitet, az értékek tiszteletét hirdesse. Hiszen, amikor az állam segít, csak a kereteket biztosítja, a tartalmat már a közösségnek kell hozzátennie – emlékeztetett az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

A falak jelentőségét emelte ki Szarka Miklós, a lelkipásztor szerint a templomok falai azért vannak, hogy közöttük eltűnjenek az emberek közötti különbségek, mindaz, ami elválaszt minket egymástól.

Őszinte temploma van a svábhegyi református közösségnek – ezzel kezdte köszöntőjét Pokorni Zoltán hozzátéve, hogy olyan várakat kell építenünk, amelyek utánunk is fennmaradnak. Ilyen a református templom és parókia, melyek felépítéséhez az önkormányzat többek között a szükséges terület átadásával járult hozzá. A polgármester elmondta, hogy az építkezés ezzel nem ért véget, az államtól kapott szomszédos telkeken ugyanis 2020 végéig elkészül egy 5 csoportot fogadó, református óvoda. A zöldtetőt kapó, új épület körbeöleli a meglévő villát, ahogyan Pokorni Zoltán fogalmazott, ez lesz a Hegyvidék egyik legszebb, gyerekeket fogadó intézménye. További jó hír, hogy a közeli Szent László plébánia is óvodaépítésbe kezd, így néhány éven belül két modern óvodával gazdagodik a Svábhegy és a kerület.
vabhegy12

A szerbiai Torontálvásárhelyi Református Egyházközség lelkésze Beszédes Mária a 15 éves testvérgyülekezeti kapcsolatot, Nagy Béla a Kárpátaljai Református egyházkerület főgondnoka a svábhegyi gyülekezettől, illetve a magyar államtól kapott támogatást emelte ki. Dr. Koncz Kornélia elmondta, hogy 2001-ben készültek el a templom és a parókia tervei, a 2002-es politikai változások azonban lelassították a kivitelezést, így csak 2005-ben készült el a templom, amit most a parókiaépület átadása követett.
svabhegy7

Berta Zsolt az esküvőhöz hasonlította lelkipásztori beiktatásának pillanatát, amire hosszú ideig kellett várni. A próbatételekkel teli évek munkával teltek, szinte a semmiből sikerült létrehozni a gyülekezetet, majd felépíteni a templomot, megalakítani az önálló svábhegyi egyházközséget. Mint elmondta, a most átadott parókiaépületben a lelkészi és helyettes lelkészi lakások kaptak helyet, a felső szinten a későbbiekben ifjúsági terem vagy gondnoki lakás is kialakítható. Elkészült a templom és a parókia közötti udvar és kert, amit szintén a hívek szolgálatába állítanak.