*

iskolavalaszto

Segítség az iskolaválasztásban

Közeledik az általános iskolai beiratkozás ideje, ami számos kihívást állít az óvodát befejező gyermekek szülei elé. Ezek megoldásában nyújtott segítséget a Hegyvidéki Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ beiskolázási fóruma, ahol a szakmai előadásokat követően a kerületi iskolák képviselőivel is találkozhattak az érdeklődők.

A Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolában megtartott programot megnyitó Hajnissné Anda Éva kiemelte, hogy a beiskolázási fórumot sok évvel ezelőtt még az önkormányzat indította útjára, ezt a hagyományt folytatja a tankerület. Ilyenkor minden olyan kérdésre választ kaphatnak a szülők, amik az iskolai beiratkozással kapcsolatban felmerülhetnek – hívta fel a figyelmet a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatója.

Pokorni Zoltán az előzményekről szólva elmondta, hogy évekkel ezelőtt kapacitásproblémákkal küzdött az önkormányzat, ugyanis sokan próbáltak bejutni a jó nevű kerületi iskolákba az agglomerációból és Budapest más részeiből. Ezért hívták életre a fórumot, ami hozzájárult ahhoz, hogy a hegyvidéki gyerekek biztosan bejussanak a saját iskoláikba, és véget vessenek az egymásnak átadott lakcímkártyákból adódó visszaéléseknek. Ma már szerencsére utóbbitól nem kell tartani, az esetleg megmaradó szabad helyekre pedig szívesen fogadják a máshonnan érkező elsősöket.
A polgármester egy 1,2 millió gyermek adatai alapján készült amerikai tanulmányt is ismertetett, ami arról szól, hogy a szeptemberi gyerekek sikeresebbek társaiknál. Ennek oka, hogy az osztályban nincsen náluk idősebb.

„Az a jó tehát, ha a gyerek minél érettebben kerül iskolába, mert ők lesznek a normaalakítók, és nem ezek elszenvedői” – emlékeztetett Pokorni Zoltán. Felejtsük el tehát az évvesztes szót, hiszen ezek a gyerekek az igazi nyertesek, és nemcsak az amerikai, hanem a magyar iskolarendszerben is. Azt javasolta, védjék a szülők a gyermekük érdekeit, ne hagyják idő előtt iskolába küldeni a kicsiket. Az önkormányzat is mindent megtesz az iskolarendszer még hatékonyabb működése érdekében, holott ez már nem lenne feladata.
A Zugligeti Általános Iskola bővítése keretében, folyamatban van egy új épületkomplexum építése a volt Fácános területén, míg a Tamási iskola is jelentősen bővült az évek során. Igyekszik az önkormányzat az oktatás speciális területeire is koncentrálni, ezt szolgálja az internet veszélyeire felhívó program vagy a szexuális nevelés javítása, amikre a nagy rendszerek kevésbé tudnak figyelni.

iskolavalasztas

Végezetül a polgármester ismét hangsúlyozta, hogy a szülők dolga a megfelelő iskola kiválasztása, ezt ne hagyják a gyerekre. Persze hallgassuk meg a véleményét, figyeljük a hangulatát, a reakcióit. Amikor megszületett a döntés, ki kell tartani mellette. Legyenek magabiztosak, ha a szülő hisz az iskolában, a tanítókban, akkor a gyermek is így fog tenni, és lekerül a teher, a bizonytalanság a válláról.

Dr. Kalina Katalin a beiratkozás szabályait ismertette. A tankerület szakmai igazgatóhelyettesének tájékoztatása szerint, aki a 6. életévét augusztus 31-ig betölti még abban az évben, de legkésőbb a következőben tankötelezetté válik. Az iskolába lépéshez feltétel a szükséges fejlettség elérése, a pedagógiai szakszolgálat erre vonatkozó vizsgálata kötelező.

Nem arról van szó, hogy a szülő eldönti, mikor alkalmas a gyermeke az iskolára. Előfordulhat, hogy hamarabb eléri ezt a szintet, akkor a szakértői bizottság javaslatára akár 6 éves kor előtt is iskolába mehet, erre azonban nagyon ritkán kerül sor. A szakértői bizottság feladata, hogy megállapítsa: a gyermeknek esetleg szüksége van sajátos fejlesztésre, különleges bánásmódra. A különleges nevelési igényű gyermekeknek ajánlott iskolát előre kijelölik.
Ha később éri el a fejlettségi szintet, akkor nagyon indokolt esetben, 8 éves korig kitolható az iskolakezdés. A gyermek kap egy szakvéleményt, ha minden rendben van, szeptembertől kezdődik számára az iskola. Idén április 11-12-én, személyesen, az eredeti okiratok aláírásával kell intézni az iskolákban a beiratkozást. Nagyon fontos, hogy mind a két szülő kézjegye szükséges, tehát az új házastárs ezt nem intézheti. Beiratkozásra nem mehet meghatalmazott, ez szülői kötelezettség.

iskolanyitogato

A választott iskola igazgatója dönt a gyermek felvételéről, ő határozza meg, hogy melyik osztályba kerül. Minden iskola, köteles felvenni a körzetében életvitelszerűen lakó gyermeket.
Újdonság, hogy elektronikusan is lehet majd kezdeményezni az iskolai bejelentkezést, méghozzá április 1-től. Ez még nem a beiratkozás, de elkezdődik egy kommunikáció, például kiderül, hogy körzetes-e a gyermek, vagy hogyan lehet bekerülni a zenetagozatos Kós Károly iskolába, illetve a nemzetiségi intézményekbe. Mindez az https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon intézhető.
Amennyiben a beiratkozás bármely okból áprilisban elmarad, ezt augusztusig kötelező pótolni, különben a hatóságok keresni fogják a gyermeket.
Felvételi nincs, képesség mérés elképzelhető, ilyen az ének-zene vagy a sport.

Az iskolaérettség kritériumait dr. Vári Zsuzsa foglalta össze. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményének vezetője kifejtette, hogy az óvodákkal együtt követik nyomon a gyermekek fejlődését. Egyként kezelik a testi, fizikai, szociális érettséget. Előbbi spontán működik, nem igazán befolyásolható, már ami a magasságot, a testarányokat illeti. A szociális érettség viszont alakítható, lényeges az új helyzethez való alkalmazkodás képessége, a feszültség és a kudarc tűrése, a késleltetés képessége (nem azonnali vágykiélés), az értelmi kiegyensúlyozottság, a szabálytudat, a feladattudat és kötelességérzet, a játék és a feladat különválásának tolerálása, az korlátozás tűrése, az erőfeszítés képessége. Ezek nélkül az iskolában nem lesz sikeres a gyerek. A szakember javasolja, hogy az elsősök mindenképpen járjanak valamilyen sportra. Nem baj, ha megunja néhány hét, hónap alatt, akkor lehet váltani. A sport önbizalmat ad, erősíti a szabálytudatot, megtanít az erőfeszítésre.
Lényeges terület a neveltségi szint, a bocsánatkérés képessége, legyen meg a gyerek fejében a hierarchia, hogy a felnőtt szavát be kell tartani, mert az iskolában nincs lehetőség az alkudozásra. Használja, ismerje az igen, nem, köszönöm, bocsánat fogalmakat. Ide tartozik a társakkal és a felnőttekkel való együttműködés, a belső fékek kialakulása. Belép az iskolába a feladatkényszer, a tananyagot el kell sajátítani.

szulok

A cél az, hogy a gyermek a legjobb pozícióból induljon az iskolában. Amikor eléri a szükséges fejlettséget, bele kell vágni, meg fogja állni a helyét. Bátorítani kell, kedvet csinálni az iskolához. Törekedjünk arra, hogy tartsuk fenn a gyermekben a kíváncsiságot, haladjunk együtt vele a tananyagban.

Versenyistálló, normál iskola, vagy alacsonyabb színvonalú intézményt válasszunk? Alsóban még mindegy, felső tagozatban, de még inkább középiskolában lehet ezeket a kérdéseket feltenni – zárta ismertetőjét dr. Vári Zsuzsa, majd Krausz Téda beszélt a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos tudnivalókról. A Közép-Budai Tankerület Utazó Gyógypedagógiai Hálózatának vezetője kiemelte, hogy azokkal a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak, akik a normál iskolákba, óvodákba járnak. Céljuk az integráció, ebben segítenek a gyógypedagógusok és szükség esetén a konduktorok. Jelenleg 360 gyermeket lát el a tankerület, az anyaintézmény a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI.

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy akinek még áprilisban nincsen kerületi lakcímkártyája, de szeptemberben már itt fog lakni, erről az okmányiroda igazolást ad, amit az iskolák elfogadnak. Párhuzamosan nem lehet két állami iskolába járni, míg a sajátos nevelési igényű gyerekeket oda veszik fel, ahol a legjobb ellátást tudják biztosítani számukra.