Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Választás, népszavazás

Választások

Hirdetmény


hirdetmenyplakat

Kérelem átjelentkezéssel / külképviseleten történő szavazáshozMozgóurna iránti kérelem


Tisztelt Választópolgár!

 

A 2022. április 3. napjára kitűzött választásokon (országgyűlési képviselők választása, országos népszavazás) is lehetőség van mozgóurnával történő szavazásra, amennyiben Ön a szavazóhelyiséget nem tudja felkeresni.

 

A közös eljárásban lebonyolításra kerülő választásokra elegendő egy kérelem benyújtása.

 

A mozgóurna iránti kérelmet 2022. január 27-től írásban, a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

 

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:

 

A mozgóurna iránti kérelemnek

 


  • a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjához (Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23-25.

- levélben 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig
- személyesen 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig
- online ( www.valasztas.hu )
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig
  • ügyfélkapun keresztül: 2022. április 3-án (vasárnap) 12,00 óráig

- írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig
(A kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz csatolni szükséges a választópolgár közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazását is.)

- írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 2022. március 30. (szerda) 16,00 óráig

 
  • a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, 2022. április 3-án (vasárnap) legkésőbb 12,00 óráig

 

kell megérkeznie.

 

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie a lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A mozgóurna kivitelét a választópolgár kérheti

  • magyarországi lakcímére
  • lakcímétől eltérő, a szavazókör területén lévő tartózkodási helyére.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt lakóhelyén vagy az általa megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Amennyiben mozgóurnát kért, a szavazókörben személyesen nem szavazhat.

Kapcsolattartás, esetleges gyors egyeztetés céljából kérjük, a kérelmen adja meg telefonszámát, e-mail címét.

Mozgóurna kérelem nyomtatvány

Tájékoztatás szavazókör áthelyezéséről


Tisztelt Hegyvidéki Választópolgárok!

 

A Budapest XII. kerület, Fodor u. 2/C. szám alatti háziorvosi rendelőben működő 013. számú szavazókör áthelyezésre került a Diana u. 35-37/a. szám alatti épületbe, a Gyakorló Iskolában kialakított szavazókörbe.

 

A szavazókör száma nem változott, a helyiség akadálymentes.

szavazokor


Választással kapcsolatos további kérdések esetén munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésükre telefonon a 224-5920-as telefonszámon, e-mailben a valasztasiiroda@hegyvidek.hu címen, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatal székhelyén a 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. szám alatt.

 

Budapest Hegyvidék, 2022. január

 

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
a Választási Iroda vezetője

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk

2022. tavaszán országgyűlési képviselők választására és ugyanezen a napon várhatóan több kérdésben országos népszavazásra kerül sor.

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

A szavazatszámláló bizottságok új választott tagjait és a póttagjait a Képviselő-testület választja meg, a tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek.

Amennyiben Ön szeretne részt venni a választási bizottság munkájában kérem, jelentkezzen a szavazatszámláló bizottságba.

A szavazatszámláló bizottságnak az a Budapest XII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) vagy letölthető INNEN.

A kitöltött adatlapot kérjük, 2022. február 10-ig juttassa el a szszb@hegyvidek.hu e-mail címre vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára. A jelentkezéssel kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a 1/224-5923-as vagy a 70/938-9637-es telefonszámon.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

Kérem a Tisztelt Hegyvidéki Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben a választások sikeres lebonyolítását.

Budapest Hegyvidék, 2021. december 9.

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző,
a Választási Iroda vezetője

Választási Iroda elérhetőségei


A Választási Iroda vezetője:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

A Választási Iroda elérhetőségei:

cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
tel.: 1/224-5920
fax: 1/356-5846
e-mail cím: valasztasiiroda@hegyvidek.hu

Szavazókörök felülvizsgálata


Archívum