*

Könyvbemutató

2018. december 12. (szerda) 18 óra.

Bednárik János – Bednárik György: A csodatévő tölgy őrzői
Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról. (Budakeszi Helytörténeti Egyesület, 2018. – Budakeszi Helytörténeti Tanulmányok 4.)
A Budakeszi melletti fiatal, de egyre népszerűbb búcsújáróhely, Mak¬kosmária gondozását a terület birtokosa 1748-ban a trinitárius rendre bízta. A szerzetesek rendházat és templomot építettek itt, fogadták a zarándokok tömegeit, és feljegyezték a csodás gyógyulásokat. Makkos¬mária virágkora volt ez, ami egészen a rend és a kegyhely feloszlatásáig (1784) tartott. Ez az időszak elevenedik meg ebben a kötetben két korabeli dokumentum révén. A mai magyar nyelvre átültetett, eredetileg latin és részben német nyelvű szöve¬geket olvasva feltárulnak előttünk a kegyhely ünnepei és munkás hétköznapjai. A csodás gyógyulásokról szóló beszámolókon keresztül pedig felsejlik valami a 18. század hittel át itatott világából, amelyben a segítségért fohászkodók valóban megtapasztalhatták a Makkosi Szűz Mária kegyelmét.
 
Vándor János – Hans Wunderman színes magyar és német nyelvű karácsonyi verses színes képeskönyv az 1920-as évekből (Infotop kiadó)
 
A könyvbemutatót tartja: Salamin András, Bednarik János és Bednarik György.
Helye: Zugligeti Lóvasút-végállomás (Zugligeti út 58.) Helytörténeti Gyűjtemény.
Ideje: 2018. december 12. (szerda) 18 óra.
17 órától kedvezményes karácsonyi könyvvásár.