*

segito_kez2

Támogatás az időskorúaknak

Az Önkormányzat idén márciusban is 12.000 forint összegű támogatással nyújt segítséget a rászoruló időskorú Hegyvidéki polgároknak.

Az Önkormányzat rendelete értelmében a támogatás automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február 28-áig 65. életévüket betöltött időseknek, akik 2018. szeptember 1-je és 2019. február 28-a között rendkívüli települési támogatásban részesültek. (Rendkívüli települési támogatások: az esetenkénti támogatás, a krízistámogatás, a temetési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.)

A támogatás megállapításához viszont kérelmet kell benyújtania annak a személynek, aki fenti ellátások egyikében sem részesült, február 28-áig betölti a 65. életévét, tartós megtakarítással nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 93.100 forintot. Az egyedülélők, illetve a 90. életévüket betöltöttek esetében a jövedelmi értékhatár 106.100 forint.

A kérelem nyomtatvány átvehető a Népjóléti Irodán ügyfélfogadási időben, illetve letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról, az Ügyintézés / Támogatás, gondoskodás oldalról.

A kérelemhez csatolni kell az igénylő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.
A kitöltött kérelmet február 28-áig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki PolgármesteriHivatal
Népjóléti Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

Ügyfélfogadás
hétfő: 13.00-17.30
szerda: 8.00-16.00
péntek: 8.00-12.00