*

Időskorúak eseti támogatása

Időskorúak eseti támogatása

rendkívüli körülmények, létfenntartást veszélyeztető, segély, támogatás

Az önkormányzat rendelete értelmében a támogatás automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február 28-ig 65. életévüket betöltött személyeknek, akik előző év szeptember 1. és tárgyév február 28. között esetenkénti támogatásban, krízistámogatásban, temetési támogatásban vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek.

Aki ilyen támogatásban nem részesült és február 28-ig betölti a 65. életévét, valamint családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 90.700 forintot, illetve ha egyedül él, jövedelme nem haladja meg a 103.400 forintot, kérelemre kaphat támogatást. Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Az időskorúak eseti támogatására kérelem január 1-jétől február 28-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:

A rendszeres jövedelmeknél:
  • a Magyar Államkincstár, a Munkaügyi Központ, a járási hivatal, önkormányzat, nyugdíjfolyósító szerv, illetve az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,
  • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.
Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
  • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban.
Munkanélküli esetében:
  • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról
  • jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkanélküli személy erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.