*

Időskorúak eseti támogatása

Időskorúak eseti támogatása

rendkívüli körülmények, létfenntartást veszélyeztető, segély, támogatás

Az önkormányzat rendelete értelmében az időskorúak eseti támogatása automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február utolsó napjáig 65. életévüket betöltött időseknek, akik 2019. szeptember 1-je és 2020. február utolsó napja között rendkívüli települési támogatásban részesülnek. (Rendkívüli települési támogatások: az esetenkénti támogatás, a krízistámogatás, a temetési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.)

A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtania annak a személynek, aki fenti ellátások egyikében sem részesült, február utolsó napjáig betölti a 65. életévét, tartós megtakarítással nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 95.700 forintot. Az egyedül élők, illetve a 90. életévüket betöltöttek esetében a jövedelmi értékhatár 109.100 forint.

A támogatás összege 12.000 forint, amely kiutalása március hónapban történik.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet január és február hónapokban lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

hétfő: 13:00-17:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.