*

Telekadó

Adatbejelentés (bevallás) kitöltése online

Telekadó adatbejelentés (bevallás)

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja telekadó adatbejelentését (bevallását). Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogi személyek esetében Hegyvidék fiókkal rendelkező magánszemélyek csak meghatalmazással nyújthatják be adatbejelentésüket (bevallásukat).

Adatbejelentést (bevallást) kell benyújtani

 • Önkormányzat illetékességi területén található telek után.

Mentes az adó alól

 • Épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész.
 • Ingatlan-nyilvántartás szerint erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek.
 • Építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.
 • Egylakásos lakóépülethez tartozó telekrész, ha a lakás hasznos alapterülete a 200 m2-t nem haladja meg,
 • Többlakásos lakóépülethez tartozó telekrész, ha a lakóépület hasznos alapterülete a 150 m2-t nem haladja meg.
 • Mentes az adó alól az a telekrész, amelynek éves adója a 2.000 Ft-ot nem éri el.

(Nem illeti meg a vállalkozót az adómentesség az üzleti célt szolgáló telke (telekrésze) után. Az adómentesség az adóalanyt ahhoz a lakáshoz tartozó telekrész után illeti meg, amelyben életvitelszerűen lakik. Amennyiben a lakásnak több tulajdonosa van, az adómentesség akkor is megilleti az adóalanyokat, ha az említett feltétel legalább az egyik adóalany esetében fennáll.)

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

ELŐZETES FELTÉTELEK

Magánszemélyek esetén

Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

Jogi személyek esetén

 1. Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges.
 2. A regisztrációt követően a magánszemély csak akkor nyújthat be adatbejelentést (bevallást), ha igazolja, hogy a jogi személy nevében eljárhat. Ehhez meghatalmazást illetve a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot kell eljuttatnia Önkormányzatunk Adóirodája részére. Ha ezt korábbi adatbejelentések (bevallások) benyújtásakor már megtette, úgy a regisztrációt és azonosítást követően benyújthatja adatbejelentését (bevallását).

DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Telekadó évi mértéke

 • Üres telek esetén 200,- Ft/m2
 • Épülethez tartozó teleknél 150,- Ft/m2
Telekadó számlaszám: 12001008-01253222-00100000

Kedvezmények

 • Telken álló épületben lakó adózót kiskorú gyermekenként 10.000,- Ft adókedvezmény illeti meg.
 • Az a magánszemély, aki igazolja, hogy az önkormányzat illetékességi területén megvalósuló csatorna- illetve vízhálózat vagy közút építésére, kivitelezővel kötött szerződés alapján befizetést teljesít, a befizetés támogatással csökkentett összegét maximum 500.000 Ft erejéig a befizetés évében esedékes telekadóból levonhatja. Amennyiben az adó éves összege nem éri el a levonható összeget, a levonási jog a befizetés évét követő 5 naptári évben esedékes adóval szemben is érvényesíthető. Abban az esetben ha a beruházás a levonási időszak alatt nem készül el, a levont adó újra előírásra kerül.