*

TÁBOROZÁSI TÁMOGATÁS

TÁBOROZÁSI TÁMOGATÁS

táborozás, támogatás, gyermek

A táborozási támogatás a szociálisan rászoruló családban nevelkedő gyermek közösségben való részvételének, illetve képességfejlődésének elősegítése érdekében a táborozás költségeihez nyújtott hozzájárulás.

A jogosultság feltételei:

Táborozási támogatásban részesülhet az általános iskolai oktatás keretében tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 67.000 forintot,
fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot, és
a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvény szerinti vagyonnal.

A táborozási támogatás az erdei iskola, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett táborok, valamint egyéb nyári táborok költségeinek megfizetéséhez nyújtható.

A támogatás összege a tábor árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 30.000 forint.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához kell benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

hétfő: 13:00-17:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Kérelem nyomtatvány

A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, valamint a a tábor jellegéről és költségéről szóló igazolást.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.