*

TÁBOROZÁSI TÁMOGATÁS

TÁBOROZÁSI TÁMOGATÁS

táborozás, támogatás, gyermek

A táborozási támogatás a szociálisan rászoruló családban nevelkedő gyermek közösségben való részvételének, illetve képességfejlődésének elősegítése érdekében a táborozás költségeihez nyújtott hozzájárulás.

A jogosultság feltételei:

Táborozási támogatásban részesülhet az általános iskolai oktatás keretében tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 65.200 forintot,
fokozottan rászoruló gyermek esetén a 75.400 forintot, és
a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvény szerinti vagyonnal.

A táborozási támogatás az erdei iskola, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett táborok, valamint egyéb nyári táborok költségeinek megfizetéséhez nyújtható.

A támogatás összege a tábor árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 30.000 forint.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtani a Népjóléti Irodához.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Kérelem nyomtatvány
vagyonnyilatkozat (a nyomtatvány része)
a tábor jellegéről és költségéről szóló igazolás
a bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást bankszámlára kéri

Hitelt érdemlő jövedelemigazolások.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.