*

Elhagyott hulladék

Elhagyott hulladék

hulladék, szemét, illegális hulladék, illegális hulladéklerakás, építési törmelék, kommunális hulladék

A nem közterületi ingatlanon elhagyott hulladék vagy illegális hulladéklerakás felszámolása történik jegyzői hatáskörben, környezetvédelmi hatósági eljárás keretében.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Írásos beadványt kell benyújtani.
  2. Az írásos beadványt a Zöld Iroda dolgozza fel. Ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap. A határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.
  3. Az eljárás során az írásos beadványban foglaltak kivizsgálása helyszíni szemle keretében történik.
  4. A hulladék és/vagy az ingatlan tulajdonosa a hulladék elszállítására kötelezhető.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Az írásos beadvány tartalmi elemei:

  • a bejelentés tárgya,
  • pontos helyszín,
  • az érintett ingatlan,
  • a bejelentő neve és elérhetőségei.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK