*

Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység

Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység

Üzlet, bolt, kereskedelem, kiskerskedelem, nagykereskedelem

A jogszabályban meghatározott adatok közlését és dokumentumok benyújtását követően az ügyfél által folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet a jegyző nyilvántartása veszi.

Bejelentéshez és engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Kérelem benyújtása a Hatósági Iroda részére.
  2. Működési engedély kiadása, nyilvántartásba vétel amennyiben annak feltételei fennállnak.
Az ügyintézési idő: 25 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • Működési engedély kérelemhez nyomtatvány letöltése
  • üzlet használatának jogcímét igazoló okirat (másolatban)
  • a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat (szükség szerint)
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat (szükség szerint)

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj és illetékmentes.

ADATVÁLTOZÁS, NYITVA TARTÁSI IDŐ VÁLTOZÁSA, TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE

  • A kereskedő az adatokban – neve, székhelye, statisztikai számjele, forgalmazott áruk köre stb -bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni (A változás bejelentéséhez nincs formanyomtatvány)
  • A nyitvatartási idő változását a kereskedőnek a változást megelőző nyolc napon belül be kell jelentenie. Nyomtatvány letöltése 
  • A tevékenység megszüntetését – az üzlet bezárását – a megszüntetéstől számított 8 napon belül be kell jelenteni. Nyomtatvány letöltése