*

Adóigazolás igénylése

Adóigazolás igénylése

Adóigazolás, hatósági bizonyítvány, „nullás” igazolás, nemleges adóigazolás

Az adóhatóság az adózó kérelmére adóigazolást ad ki, amellyel igazolja, hogy a kérelmezőnek kerületünkben adó-, bírság-, pótlék-, valamint adók módjára behajtandó köztartozás tekintetében nincs tartozása.

Az adóigazolás kiadását a letölthető nyomtatvány kitöltésével kell kérni. A nyomtatványon meg kell jelölni az adóigazolás felhasználási helyét, célját és darabszámát.

Adóigazolás adható ki pl. más kerületben történő parkolási engedély kiadásához, hiteligényléshez, pályázathoz.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. kérelem benyújtása
  2. helyi adó fizetési kötelezettség vizsgálata
  3. adóigazolás kiadása

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • adóigazolás kérelem
  • meghatalmazás (amennyiben magánszemély esetén nem a kérelmező, vagy jogi személy esetén nem a cég képviseletére jogosult kéri az igazolást)
  • jogi személy esetén a fentieken kívül: aláírási címpéldány, cégkivonat
 

Adóigazolás kérelem
Állandó meghatalmazás magánszemély, egyéni vállalkozó
Állandó meghatalmazás jogi személy, egyéb szervezet
Eseti meghatalmazás magánszemély, egyéni vállalkozó
Eseti meghatalmazás jogi személy, egyéb szervezet

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.