*

Temetési támogatás

Temetési támogatás

temetési költségek, segély

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatás akkor nyújtható, ha a temetési költségek viselése a kérelmező saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és

  • a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 95.700 forintot,
  • a fokozottan rászoruló kérelmező családjában a 109.100 forintot nem haladja meg.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel a temetést követő 180 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

Hétfő: 13:00-17:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOKA kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez mellékelni kell a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, valamint a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla másolatát.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.