Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Helyi értékvédelem

Helyi értékvédelem

Helyi, védett, épület, területi, védelem, értékvédelem, pályázat, műemlék, érték

A helyi (kerületi) védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére hivatalból vagy a helyi társadalmi szervezeteknek, illetve az állampolgároknak az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál előterjesztett kezdeményezése alapján kerülhet sor.

A helyi (kerületi) védelem tárgyát azok az országos egyedi műemléki védelemben nem részesülő értékek képezhetik, amelyeket a képviselő-testület rendelettel helyi védetté nyilvánít. A helyi (kerületi) védelem a kerület összefüggő részére (helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, azok részleteire, a hozzá tartozó földrészletre, szobrokra, képzőművészeti alkotásokra, utcabútorokra (helyi egyedi védelem) terjedhet ki.

Az Önkormányzat értékvédelmi pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyi (kerületi), illetve fővárosi rendeletben védett, valamint műemlék épületek felújítására.

A pályázati kiírás megjelenését követően, a kiírásban megadott határidőig lehet az értékvédelmi támogatásokra jelentkezni, helyi (kerületi) védett építészeti érték, helyi (kerületi) védelemre javasolt építészeti érték, egyéb jogszabállyal védett (műemlék, fővárosi védett) építészeti érték felújítására. A támogatás megítéléséről és összegéről bíráló bizottság dönt.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

A helyi társadalmi szervezetek, illetve az állampolgárok a védetté nyilvánítást vagy védettség megszüntetést írásban kezdeményezhetik.

A képviselő-testület rendeletben hozza meg döntését.

ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

  1. A pályázati kiírás hirdetmény útján jelenik meg.
  2. A pályázók a jelentkezési adatlap benyújtásával jelentkezhetnek a pályázatra.
  3. Ezt követően kerül sor a pályázat elbírálására.
  4. A nyertes pályázatokról hirdetmény útján és levélben tájékoztatjuk a pályázókat.
  5. A pályázat műszaki és pénzügyi lebonyolítása után az elszámolás a pályázatban kiírtak szerint történik.

Ügyintézés a telepuleskep@hegyvidek.hu címen és a +36709531698 telefonszámon.

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Írásos kezdeményezés, amely tartalmazza az ingatlan címét, helyrajzi számát és a védetté nyilvánítás vagy törlés rövid indoklását. Amennyiben rendelkezésre áll a védettséget indokoló bármilyen dokumentum, azt kérjük mellékelni.

ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati kiírásban megadottak szerint.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.