*

Anyakönyvi kivonat

Anyakönyvi kivonat kiállítás

Születési, házassági, halotti, bejegyzett élettársi, anyakönyv, kivonat

A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján, postai úton lehet benyújtani.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Az Elektronikus Anyakönyvben történő rögzítést követően a kérelmet rögzítjük, majd kiállítjuk az anyakönyvi okiratot.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • kérelmező adatait (név, cím, születési hely, dátum, anyja neve, lakcíme, személyazonosításra alkalmas okmány adatai, e-mail címe)
  • kérelmezői minőségét (saját ügyében jár el, egyenes ági rokon, meghatalmazott)
  • felhasználási cél megjelölését, felhasználási jogosultság igazolását


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

-