Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Anyakönyvi kivonat

Anyakönyvi kivonat kiállítás

Születési, házassági, halotti, bejegyzett élettársi, anyakönyv, kivonat

A kerületünkben történő eseményekről tudunk a legrövidebb határdiővel kivonatot kiadni, mivel a más településen/kerületben történt anyakönyvi eseményekről történi okiratkiállítás ügyében társhatósági megkeresés szükséges, ami jelentősen növeli az ügyintézés idején. Sürgős esetben az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető tud a leggyorsabban segíteni.

 

A kérelmet


  • elektronikus úton (eugyintezes.hegyvidek.hu Hivatalos megkeresés ügytípus vagy Ügyfélkapun keresztül e-papíron),
  • postai úton
  • illetve személyesen vagy meghatalmazott útján (személyes ügyintézés kizárólag előzetes időpontegyeztetéssel történik az anyakonyvvezeto@hegyvidek.hu e-mailcímen),

lehet benyújtani.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Tájékoztatjuk, hogy a társhatóságok Elektronikus Anyakönyvbe történő betekintésének jogköre jelenősen bővült. Amennyiben társhatóság részére szükséges az anyakönyvi adat, kérem tájékozódjon tőlük, hogy feltételenül szükséges-e okirat kiállítása. (idő- és költségtakarékossági okokból)

Amennyiben csak az anyakönyvi adatok rögzítésére van szükség az Elektronikus Anyakönyvbe, akkor kivonat kiállítására nem kerül sor. Kérjük, hogy ezt kérelmében jelezze!

Az Elektronikus Anyakönyvben történő rögzítést követően a kérelmet rögzítjük, majd kiállítjuk az anyakönyvi okiratot és postai úton kiküldjük.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • kérelmező adatait (név, cím, születési hely, dátum, anyja neve, lakcíme, személyazonosításra alkalmas okmány adatai, e-mail címe)
  • kérelmezői minőségét (saját ügyében jár el, egyenes ági rokon, meghatalmazott)
  • felhasználási cél megjelölését, felhasználási jogosultság igazolásátDÍJAK, BEFIZETÉSEK

-