*

Jövedéki adó

Jövedéki adó magánfőzött párlat után

Pálinkafőzés, magánfőzés, jövedéki adó, házi párlatfőzés

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül az alábbiakban letölthető formanyomtatvány kitöltésével be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – a magánfőzőnek párlat adójegyet kell igényelni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére.

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni.
Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség megsemmisítéséről.
Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfőzés a párlatnak a magánfőző - több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs - lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. berendezés tulajdonszerzésének bejelentése
  2. a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig az adóhatóság értesíti az illetékes adó- és vámigazgatóságot

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A bejelentés beküldésének módja:


1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Hivatalos megkeresés/ Szolgáltatások /Gazdaság és Adózás menüpontban csatolja be a kitöltött nyomtatványtDÍJAK, BEFIZETÉSEK

A magánfőzőnek párlat adójegyet kell igényelni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.