*

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

gyermek, iskolás, ösztöndíj, tanulmányi átlag, szociális, támogatás

Szociális ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől, a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte vagy meghaladta, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem a 65.200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 75.400 forintot nem haladja meg.
A szociális ösztöndíj havi összege gyermekenként 7000 Ft.

Az ösztöndíj tanulmányi évre állapítható meg és az ösztöndíj iránti kérelmet évente meg kell újítani.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A szociális ösztöndíj iránti kérelem augusztus 15. és október 31. között nyújtható be a Népjóléti Irodán.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • kérelem nyomtatvány
  • az iskola igazolása arról, hogy a tanuló tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte vagy meghaladta (az igazolás a nyomtatvány része)
  • a bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást bankszámlára kéri
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.