*

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

gyermek, iskolás, ösztöndíj, tanulmányi átlag, szociális, támogatás

Szociális ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől-, a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte vagy meghaladta, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem a 67.000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot nem haladja meg.
A szociális ösztöndíj havi összege gyermekenként 7200 Ft.

Az ösztöndíj tanulmányi évre állapítható meg és az ösztöndíj iránti kérelmet évente meg kell újítani.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel augusztus 15-e és október 31-e között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.
A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

Hétfő: 13:00-17:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.