*

Születési támogatás

Születési támogatás

születési, támogatás, gyermek

Egyszeri pénzbeli támogatás, mellyel az Önkormányzat a szociálisan rászoruló családok gyermekvállalásának költségeihez szeretne segítséget nyújtani.
A támogatást a gyermeket saját háztartásában gondozó szülő igényelheti. A kérelmet legkorábban a szülés várható időpontja előtt 60 nappal és legkésőbb a gyermek születését követő 180. napon lehet benyújtani.

A jogosultság feltételei:

A szülő legalább két éve, megszakítás nélkül a XII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 67.000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot, valamint a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvény szerinti vagyonnal.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kérelmet a szükséges mellékletekkel – legkorábban a szülés várható időpontja előtt 60 nappal, legkésőbb a gyermek születését követő 180. napon lehet benyújtani – a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

hétfő: 13:00-17:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. Amennyiben a kérelem benyújtására a szülést megelőzően kerül sor, a szülés várható időpontjának igazolására az anya gondozási könyvét kell bemutatni vagy másolatban a kérelemhez csatolni.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.