*

Születési támogatás

Születési támogatás

születési, támogatás, gyermek

Egyszeri pénzbeli támogatás, mellyel a szociálisan rászoruló családok gyermekvállalását kívánjuk segíteni.
A támogatást a gyermeket saját háztartásában gondozó szülő igényelheti, a kérelmet legkorábban a szülés várható időpontja előtt 60 nappal és legkésőbb a gyermek születését követő 180. napon lehet benyújtani.

A jogosultság feltételei:
A szülő legalább két éve, megszakítás nélkül a XII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 63.500 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 73.500 forintot, és a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a Gyermekvédelmi törvény szerinti vagyonnal.

A születési támogatás összege jelenleg 60.000 Ft. Ha ikrek születnek, ez az összeg mindegyik gyermek után jár.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Születési támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtani a Népjóléti Irodához.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • vagyonnyilatkozat (a nyomtatvány része)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, vagy a szülés várható időpontjának igazolására az anya gondozási könyvének bemutatása, illetve másolata
 • a bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást bankszámlára kéri
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:

A rendszeres jövedelmeknél:
 • a Magyar Államkincstár, a Munkaügyi Központ, a járási hivatal, önkormányzat, nyugdíjfolyósító szerv, illetve az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,
 • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.
Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
 • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban,
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről.
Egyedülálló, különélő szülő esetén:
 • az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa),
 • a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére folyósított – magasabb összegű – családi pótlék utolsó havi kifizetésének igazolása (postaszelvény, bankszámlakivonat),
 • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
 • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény),
 • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
Munkanélküli esetében:
 • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról,
 • jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkanélküli személy erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.