*

Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

Lakások bérbevétele, kérelem, önkormányzati bérlakás

Önkormányzati bérlakások bérbevételére irányuló kérelmek elbírálása.

A kérelmező írásban, az ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton juttathatja el az önkormányzathoz a bérlakás iránti kérelmét.

A lakások bérletéről rendelkező önkormányzati rendelet alapján a benyújtott kérelmeket rangsorolni szükséges. A kérelemnek tartalmaznia kell a rendelet szerint figyelembe veendő szempontokat:

 • kérelme szociális, költségelvű vagy piaci alapú bérbeadásra irányul-e,
 • a kérelmezőnek, illetve együtt költőző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében van-e másik ingatlan,
 • együtt költöző személyek száma, gyerekek száma,
 • a kérelem benyújtását megelőző egy évben az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege,
 • adó- illetve egyéb, adók módjára behajtható köztartozása nincs,
 • vagyoni viszonyok,
 • lakásigény (nagyság, szobaszám),
 • kerülethez kötődés (lakóhely, munkahely, óvoda, iskola stb.),
 • egyéb, a kérelmező által fontosnak tartott körülmények.

Formanyomtatvány a kérelem benyújtásához nincs, egy kézzel, vagy géppel írott kérelmet szükséges benyújtani.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

 1. Kérelem benyújtása az ügyfélszolgálaton vagy postai úton.
 2. Kérelem elbírálása.
 3. Pozitív elbírálás esetén lakás megtekintése.
 4. Lakás elfogadása esetén a bérbeadásról előterjesztés benyújtása a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottsághoz.
 5. Lakásbérleti szerződés előkészítése.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK