*

Krízistámogatás

Krízistámogatás

rendkívüli körülmények, létfenntartást veszélyeztető, váratlanul fellépő, válsághelyzet, elemi kár, segély

Krízistámogatás nyújtható annak a személynek, illetve családnak, akinek a létfenntartása olyan rendkívüli körülmények (elemi kár, váratlanul fellépő súlyos megbetegedés, nagy értékű lakás felszerelési tárgy meghibásodása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, stb.) miatt vált átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté, amely az esetenkénti támogatás keretein belül nem támogatható.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha

  • a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 109.100 Ft-ot,
  • fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 125.400 Ft-ot.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához kell benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

hétfő: 13:00-17:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.