*

Kiegészítő lakbértámogatás

Kiegészítő lakbértámogatás

lakbértámogatás, bérlakás, lakásfenntartási költség, szociális, támogatás

Kiegészítő lakbértámogatás célja azoknak az önkormányzati lakásbérlőknek a támogatása, akik számára a lakbér megfizetése az egyéb támogatások mellett is nehézséget jelent.

A kiegészítő lakbértámogatásra való jogosultság feltételei:

Kiegészítő lakbértámogatásra jogosult a bérlő, ha az ő és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok:

  • egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a 71.250 Ft-ot,
  • nem rendelkeznek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, vagyoni értékű joggal értékpapírral, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot, valamint
  • tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás.

A fenti feltételek fennállása esetén sem illeti meg a kiegészítő lakbértámogatás a bérlőt, ha

  • félévnél régebbi, vagy 50 ezer Ft-ot meghaladó lakbérhátraléka, illetve a bérlettel összefüggésben keletkezett közüzemi szolgáltató felé irányuló tartozása van, és nem működik együtt az Önkormányzat adósságkezelési szolgálatával,
  • piaci lakbért fizet.

A támogatás megállapítása szempontjából együttlakó családtagként a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője, továbbá a bérbeadó hozzájárulásával a lakásba befogadott más személyek vehetők figyelembe.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához kell benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

hétfő: 13:00-17:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat
  • igazolást a megállapított lakbér összegéről (a Gazdasági Ellátó Szolgálat által kiállított lakbérközlő lap)
  • a kérelem benyújtását megelőző utolsó három hónap befizetett lakbért igazoló csekkek másolatát
  • lakbérhátralék esetén igazolást annak időtartamáról és összegéről
  • a közüzemi szolgáltatók igazolásait arról, hogy van vagy nincs közüzemi tartozás (a szolgáltatók által kiküldött utolsó havi számlaértesítő elfogadható)

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.