*

Gyógyászati támogatás

Gyógyászati támogatás

gyógyszer, segédeszköz, krónikus betegség, háziorvos, támogatás, segély

A gyógyászati támogatás a szociálisan rászoruló személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszer-, illetve gyógyászati segédeszköz kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az ellátás lehet rendszeres, illetve bizonyos segédeszközök tekintetében eseti jellegű.

Támogatott gyógyszerek: Az ellátás kizárólag a diagnosztizált krónikus betegségek kezelésével közvetlenül kapcsolatba hozható havi rendszerességgel szedett gyógyszerek támogatására nyújtható, azonban a vitaminok közül csak a D3, a fájdalomcsillapítók közül csak egyes betegségcsoportokhoz rendelt készítmények támogathatók.

Támogatott gyógyászati segédeszközök: kizárólag a jogosult diagnosztizált cukorbetegségének kezeléséhez szükséges tesztcsíkok, egyszer használatos fecskendőtűk, valamint vizelet és széklet inkontinencia esetén használható pelenkák és betétek támogathatók.

Az eseti gyógyászati támogatás szemüveg, hallókészülék, ortopéd cipő megvásárlásához, valamint fogpótláshoz nyújtható.

A havi rendszeres gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-szükségletet a háziorvos igazolja. A gyógyszertámogatás elbírálásához kizárólag három hónapnál nem régebbi igazolás fogadható el. A háziorvosi igazoláson feltüntetett gyógyszer(ek) térítési díjának összege az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján közzétett gyógyszerkeresőben megjelölt árak alapján kerül meghatározásra, azonos hatóanyag mellett a legolcsóbb termék árának figyelembevételével. A gyógyászati segédeszköz(ök) térítési díjának összege az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által közzétett Online Segédeszköz Jegyzékben (SEJK) megjelölt bruttó térítési díjak alapján kerül(nek) meghatározásra. Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult..

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A gyógyászati támogatás iránti kérelmet a Népjóléti Irodára kell benyújtani.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • első alkalommal történő kérelmezés esetén: jogerős elutasító határozat, vagy hivatalos igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező sem alanyi, sem normatív alapú közgyógyellátásra nem jogosult.
 • háziorvos igazolása a havonta rendszeresen szedett gyógyszerekről, illetve rendszeresen használt segédeszközökről
 • eseti segédeszköz esetén szakorvosi igazolás szükséges

Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:

A rendszeres jövedelmeknél:
 • a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a nyugdíjfolyósító szerv, illetve a kormányhivatal által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,

 • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.

Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
 • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban,
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről.
Egyedülálló, különélő szülő esetén:
 • az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa),
 • a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére folyósított – magasabb összegű – családi pótlék utolsó havi kifizetésének igazolása (postaszelvény, bankszámlakivonat),
 • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
 • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény)
 • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
Munkanélküli esetében:
 • Amennyiben a támogatást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.
 • Amennyiben a támogatást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.