*

Gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása

Gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása

A támogatás a gyermek egészségi állapotának megőrzése vagy helyreállítása céljából a fogszabályozó, a hallókészülék, a szemüveg, a lúdtalpbetét, valamint a szupinált lábbeli vásárlásához nyújtható.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 67.000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot, valamint a család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.

A támogatás összege a segédeszköz árának 80 %-a, de naptári évenként legfeljebb 35.000 forint.

A támogatás a közgyógyellátás keretében részben finanszírozott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, a támogatáson felüli költségek megfizetéséhez is igényelhető.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához kell benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet


Hétfő: 13:00-17:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, a szakorvosi igazolást a gyógyászati segédeszköz szükségességéről, valamint a gyógyászati segédeszköz költségének igazolását is.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes