*

Fejlesztést igénylő gyermekek szállítási költségeinek támogatása

Fejlesztést igénylő gyermekek szállítási költségeinek támogatása

szállítás, fejlesztést igénylő, támogatás, szociális

Az Önkormányzat támogatással kívánja segíteni azokat a XII. kerületi családokat, akik olyan fejlesztésre szoruló gyermeket nevelnek, aki tömegközlekedéssel nem szállítható és ezért a szállításáról gondoskodni kell.

A támogatás akkor igényelhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 130.300 Ft-ot.

A kérelemhez mellékelni kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét arról, hogy a gyermek folyamatos fejlesztésre szorul, sajátos nevelési igényű és tömegközlekedéssel nem szállítható, valamint a fejlesztést végző szervezet igazolását az intézmény rendszeres látogatásáról.

A támogatás naptári évenként legfeljebb négy alkalommal állapítható meg, új kérelem benyújtására a megállapítástól számított három hónap elteltével nyílik lehetőség.

A támogatás összege negyedévente, gyermekenként 30.000 Ft.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtani a Népjóléti Irodához.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Kérelem nyomtatvány

A kérelem mellékletei:

  • A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye arról, hogy a gyermek folyamatos fejlesztésre, szállításra szorul, sajátos nevelési igényű és tömegközlekedéssel nem szállítható
  • A fejlesztést végző szervezet igazolása az intézmény rendszeres látogatásáról.
  • A bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást bankszámlára kéri.

Hitelt érdemlő jövedelemigazolások.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.