*

Fejlesztést igénylő gyermekek szállítási költségeinek támogatása

Fejlesztést igénylő gyermekek szállítási költségeinek támogatása

szállítás, fejlesztést igénylő, támogatás, szociális

Az Önkormányzat támogatással kívánja segíteni azokat a XII. kerületi családokat, akik olyan fejlesztésre szoruló gyermeket nevelnek, aki tömegközlekedéssel nem szállítható és ezért a szállításáról gondoskodni kell.

A támogatás akkor igényelhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 134.000 Ft-ot.

A kérelemhez mellékelni kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét arról, hogy a gyermek folyamatos fejlesztésre szorul, sajátos nevelési igényű és tömegközlekedéssel nem szállítható, valamint a fejlesztést végző szervezet igazolását az intézmény rendszeres látogatásáról.

A támogatás naptári évenként legfeljebb négy alkalommal állapítható meg, új kérelem benyújtására a megállapítástól számított három hónap elteltével nyílik lehetőség.

A támogatás összege negyedévente, gyermekenként 30.000 Ft.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához kell benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

hétfő: 13:00-17:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Kérelem nyomtatvány

A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben.

A kérelem mellékletei:

  • a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások
  • a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye arról, hogy a gyermek folyamatos fejlesztésre, szállításra szorul, sajátos nevelési igényű és tömegközlekedéssel nem szállítható
  • a fejlesztést végző szervezet igazolása az intézmény rendszeres látogatásáról

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.