*

Gyermekétkeztetés térítési díjának csökkentése

Gyermekétkeztetési kedvezmény

térítési díj, gyermek, étkeztetés, támogatás

A támogatás a bölcsődei, az óvodai és az iskolai (általános iskola és középiskola nappali tagozata esetén) étkeztetés díjának megfizetéséhez nyújt segítséget.
Abban az esetben vehető igénybe, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg, valamint ha a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.
A csökkentés mértéke, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 28.500 Ft-ot
  • nem haladja meg, a személyi térítési díj 90 %-a,
  • meghaladja, a személyi térítési díj 50 %-a.
A csökkentés szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig állapítható meg.

Ha a kérelmet szeptember 30. után nyújtják be, a csökkentést a kérelem benyújtását követő hónap első napjától (következő év augusztus 31-ig) biztosítja az Önkormányzat. .

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a nevelési évet megelőzően, augusztus 15-étől lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

hétfő: 13:00-17:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez mellékleni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, valamint a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének javaslatát.DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.