*

Településképi bejelentés

Településképi bejelentés

Nyílászáró csere, ablakcsere, ajtócsere, homlokzatszínezés, homlokzat felújítás, hőszigetelés, tetőcsere, héjazat csere, rendeltetés-módosítás, rendeltetésváltoztatás, lakás kettéosztása, rendeltetési egységek számának növekedése, reklám, reklámelhelyezés, reklámberendezés, cégér, cégtábla, útbaigazító tábla, üvegfóliázás

A településképet érintő, építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, cégtáblák, feliratok, reklámok elhelyezése és építmények, építményrészek rendeltetésmódjának vagy számának megváltoztatása esetén településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

Az eljárás kérelemre indul, a Városrendezési és Főépítészi Iroda készíti elő a döntést. Az eljárás lefolytatása után a Polgármester határozatban tudomásul veszi, vagy megtiltja a tervezett építési tevékenységet, cégtábla-, felirat-, reklámelhelyezést, rendeltetésváltoztatást, rendeltetési egységek számának változását, vagy hiányos és nem megfelelő dokumentáció esetén végzésben megszünteti az eljárást.

Az eljárás lefolytatása előtt a Városrendezési és Főépítészi Iroda előzetes konzultációs lehetőséget biztosít.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a személyes ügyintézés minden olyan ügy esetében szünetel, amely az önkormányzat honlapján elektronikus úton is intézhető.

 • Az eljárást a Városrendezési és Főépítészi Iroda folytatja le, ezt követően a Polgármester hozza meg a döntést.
  Az ügyintézési határidő 15 nap.

Ügyintézés a telepuleskep@hegyvidek.hu címen és a +36709533051 telefonszámon.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Településképi bejelentés kérelem

Tervdokumentáció PDF/A formátumban a következők szerint

  Építési tevékenységek esetén az eljárás lefolytatásához benyújtandó munkarészek:

  • kitöltött bejelentési űrlap
  • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása
  • műszaki leírás (technológiai leírás a kivitelezési tevékenységről, meglévő anyaghasználat és tervezett anyaghasználat bemutatása, alkalmazott anyagokról és szerkezetekről bemutató anyag, színhasználati leírás feltüntetve a RAL színkódokat)
  • fotó a meglévő épületről (a homlokzatokról, építési tevékenységgel érintett szerkezetről)
  • az építési tevékenység elvégzése utáni településképi hatás megítéléséhez szükséges tervdokumentáció (meglévő-tervezett állapot bemutatása, mely az alábbi tervrészeket tartalmazhatja: alaprajzok, metszetek, homlokzati tervek 1:100-as léptékben, utcaképi vázlat, színterv, részletrajzok
  • szükség esetén látványterv vagy fotómontázs a tervezett építési tevékenységekről

   Rendeltetésmód váltás és rendeltetési egységek számának változása esetén az eljárás lefolytatásához benyújtandó munkarészek:

   • kitöltött bejelentési űrlap
   • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása
   • műszaki leírás, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, nyilatkozatot a tervezett rendeltetésnek való műszaki megfeleléséről (technológiai leírás a kivitelezési tevékenységről, meglévő anyaghasználat és tervezett anyaghasználat bemutatása, alkalmazott anyagokról és szerkezetekről bemutató anyag)
   • tervezői nyilatkozat
   • fotó a meglévő épületről
   • az építési tevékenység elvégzése utáni településképi hatás megítéléséhez szükséges tervdokumentáció (meglévő-tervezett állapot bemutatása, mely az alábbi tervrészeket tartalmazhatja: alaprajzok, metszetek, homlokzati tervek 1:100-as léptékben, utcaképi vázlat, színterv, részletrajzok)
   • parkolómérleg-számítást, a parkolóhely(ek) kialakításának tervezett megoldását
   • a 312/2012. Korm. rendelet 6. melléklet I. táblázat A. oszlopában meghatározott esetekben a táblázat D. oszlopában szereplő hatósággal, hatóságokkal történt egyeztetés jegyzőkönyvét, emlékeztetőjét

    Cégtábla-, felirat-, reklámelhelyezés esetén az eljárás lefolytatásához benyújtandó munkarészek:

    • kitöltött bejelentési űrlap
    • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása
    • fotó a meglévő épületről
    • műszaki leírás, mely bemutatja a tervezett reklámberendezés kialakítását és anyaghasználatát, rögzítési módját, esetleges megvilágítását, alkalmazott anyagokat bemutató munkarész, színhasználati leírás feltüntetve a RAL színkódokat
    • méretezett grafikai terv a reklámberendezésről
    • látványterv vagy fotómontázs a tervezett reklámberendezés kihelyezéséről

     Helyi rendelettel védelem alá helyezett, vagy védelemre javasolt ingatlanok esetén mellékelni kell a településképi konzultációról szóló emlékeztetőt.

     DÍJAK, BEFIZETÉSEK

     Díj- és illetékmentes.

     LINKEK

     Településképi Arculati Kézikönyv
     Településképi rendelet
     Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet értékelő felület
     Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok