*
HA SEGÍTSÉGET KÉR: +36/30-630-9749, +3630/630-9725, +3630/644-6278
hétköznap 8:00-16:00-ig
HA SEGÍTENI SZERETNE:
Regisztráció

Településképi bejelentés

Településképi bejelentés

Nyílászáró csere, ablakcsere, ajtócsere, homlokzatszínezés, homlokzat felújítás, hőszigetelés, tetőcsere, héjazat csere, rendeltetés-módosítás, rendeltetésváltoztatás, lakás kettéosztása, rendeltetési egységek számának növekedése, reklám, reklámelhelyezés, reklámberendezés, cégér, cégtábla, útbaigazító tábla, üvegfóliázás

A településképet érintő, építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, cégtáblák, feliratok, reklámok elhelyezése és építmények, építményrészek rendeltetésmódjának vagy számának megváltoztatása esetén településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni. Az eljárás kérelemre indul, a Városrendezési és Főépítészi Iroda készíti elő a döntést. Az eljárás lefolytatása után a Polgármester határozatban tudomásul veszi, vagy megtiltja a tervezett építési tevékenységet, cégtábla-, felirat-, reklámelhelyezést, rendeltetésváltoztatást.
Az eljárás lefolytatása előtt a Városrendezési és Főépítészi Iroda előzetes konzultációs lehetőséget biztosít.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. A bejelentő lapot és a tervdokumentációt 1 példányban papír alapon az ügyfélszolgálaton kell leadni, valamint a tervdokumentációt digitálisan is el kell juttatni a Városrendezési és Főépítészi Irodához. Ez történhet e-mailen keresztül a településképi ügyintézőnek címezve, vagy CD-n a papíralapú dokumentációhoz csatolva. Az ügyintézési határidő 8 nap. A kérelem csakis a papír és digitális benyújtással teljes.
  2. A döntést a Városrendezési és Főépítészi Iroda készíti elő, ezt követően az eljárást a Polgármester folytatja le.
    Az ügyintézési határidő 15 nap.
Ügyintézés a telepuleskep@hegyvidek.hu címen és a 06/70/9533051 telefonszámon.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Településképi bejelentés űrlap

Tervdokumentáció, amelynek - a kérelem tárgyának megfelelően – legalább a következő munkarészeket kell tartalmaznia: műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról, helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, alaprajzot, homlokzatot, utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.

Helyi rendelettel védelem alá helyezett, vagy védelemre javasolt ingatlanok esetén mellékelni kell a településképi konzultációról szóló emlékeztetőt.

Fővárosi rendelettel védett ingatlanok esetében mellékelni kell a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, Városfejlesztési Osztály, Építészeti Értékvédelmi Csoportjával történt egyeztetésről készült emlékeztetőt.

Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.