*

Adó- és értékbizonyítvány

Adó- és értékbizonyítvány

Adó- és értékbizonyítvány, hagyatéki eljárás

Az önkormányzati adóhatóság az illetékességi területén található ingatlanok esetében adó- és értékbizonyítványokat állít ki. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza (igazolja) az adott ingatlan jellemzői alapján, annak meghatározott forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása jogszabály alapján megkeresésre (hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárások), illetve az ügyfél kérelmére történik. Az adó- és értékbizonyítvány kiadását az alábbiakban letölthető kérelem nyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. kérelem, megkeresés megérkezése
  2. amennyiben szükséges helyszíni bejárás
  3. értékelés
  4. adó- és értékbizonyítvány kiállítása

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
  • az értékelni kívánt ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata
  • az értékelni kívánt ingatlan adásvételi szerződésének másolata
 

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
Eseti meghatalmazás magánszemély, egyéni vállakozó
Eseti meghatalmazás jogi személy, egyéb szervezet

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

A hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges, valamint bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékköteles. Az illeték mértéke 4 000,- Ft, melyet a 12001008-00113696-00100001 számlaszámra befizetve kell teljesíteni.