*

Kommunális adó

Adatbejelentés (bevallás) kitöltése online

Kommunális adó adatbejelentés (bevallás)

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja kommunális adó adatbejelentését (bevallását).

Adatbejelentés (bevallást) kell benyújtani

Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak.

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adatbejelentés beküldésének módja:


1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Adózás menüpontban a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével


ELŐZETES FELTÉTELEK

Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Kommunális adó mértéke

A fizetendő adót a lakás hasznos alapterülete határozza meg, az alábbiak szerint:

  • 40 m2-ig adómentes
  • 40 m2-t meghaladó, de 80 m2-t meg nem haladó lakás 16.000,- Ft/év
  • 80 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb lakás után 22.900,- Ft/év
  • 120 m2-nél nagyobb lakás esetén 28.500,- Ft/év

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.
Magánszemélyek kommunális adója számlaszám: 12001008-00145499-00100001

Kedvezmények

Önkormányzatunk kiskorú gyermeküket nevelő magánszemélyek számára adókedvezményt biztosít arra a lakásra vonatkozóan, amelyben életvitelszerűen együtt élnek.

A gyermek(ek) után járó m2 kedvezményt a lakás hasznos alapterületéből kell levonni és az így kapott alapterületre megállapítandó adót kell megfizetni az alábbiak szerint:

  • egy gyermekre 20 m2
  • két gyermekre 40 m2
  • három vagy annál több gyermek esetén gyermekenként további 12 m2

Ha a kedvezmény levonása után a lakás területe 40 m2-nél kevesebb értéket mutat, a lakás adómentessé válik.

Mentes az adó alól az, aki közgyógyellátásban, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, lakbértámogatásban, kiegészítő lakbértámogatásban, aktív korúak ellátásában, ápolási díjban, gyógyászati támogatásban, szociális ösztöndíjban részesül, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője, nem magánszemély tulajdonában álló lakást terhelő vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.