*

Hazai anyakönyvezés

Hazai anyakönyvezés

Születés, házasságkötés, haláleset, válás, külföldi anyakönyvi esemény

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének Magyarországon történő bejegyzése külföldi okirat alapján.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Személyesen vagy meghatalmazott útján külföldi okirat átvétele, továbbítása az illetékességgel rendelkező hatósághoz.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Külföldi okirat – jogszabályban meghatározott hitelesítéssel ellátva (diplomáciai felülhitelesítés vagy apostille záradékkal) – hiteles magyar fordítással ellátva (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy a külföldön működő nagykövetség fordításában)

DÍJAK, BEFIZETÉSEK