*

Esetenkénti támogatás

Esetenkénti támogatás

esetenkénti támogatás, létfenntartást veszélyeztető, többletkiadás, segély

Esetenkénti támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elégséges jövedelemmel nem rendelkező, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szoruló nagykorú személy, illetve család részére nyújtható.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha

  • a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 95.700 Ft-ot,
  • a fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 109.100 Ft-ot nem haladja meg.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához kell benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

hétfő: 13:00-17:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány a Népjóléti Irodán is átvehető ügyfélfogadási időben. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő személy, család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.