*

Közterület-használati ügyintézés

Közterület-használati ügyintézés

Közterület-használat, konténer, árusítás, engedély, határozat

Közterület-használati hozzájárulások kiadása árusítás, építési munkálatokhoz kapcsolódó közterület-használat, reklámtevékenység, stb. céljából.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Az ügyfél a kérelem, valamint a vonatkozó engedélyek benyújtását követően, megfizeti a közterület-használat díját. A közterület-használatról határozatot vesz át.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • Magánszemélyek közterület-használati kérelme,
 • Jogi személy közterület-használati kérelme,
 • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat másolata: vállalkozói igazolvány, cégkivonat, aláírási címpéldány, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: nyilvántartásba-vételüket igazoló okirat, őstermelői igazolvány,
 • helyszínrajz, kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén a kitelepülés tervezett módját bemutató fénykép vagy műszaki rajz is,
 • az elhelyezni kívánt berendezés műszaki leírása és tervei, teraszkérelmekhez helyszínfotó,
 • hirdető-berendezés esetén a Városrendezési és Főépítészi Iroda településképi bejelentési eljárásának döntése,
 • fotó,
 • jóváhagyott forgalomtechnikai terv,
 • a tevékenységben résztvevő családtagok, illetve alkalmazottak neve és lakcíme,
 • rendezvények esetén a tervezett résztvevői létszám és a tervezett illemhelyek helye és darabszáma,
 • települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használatra vonatkozó kérelem esetén annak igazolása, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a kérelmező igénybe veszi.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

3000 Ft illeték
használat mértékén alapuló közterület-használati díj