*

Szakmai konzultáció (főépítész)

Szakmai konzultáció (főépítész)

Településkép védelmi, konzultáció, szakmai

Szakmai konzultáció minden esetben kezdeményezhető a településképi követelményekről, illetve a helyi építési szabályzat előírásaival kapcsolatosan. A szakmai konzultációról írásos emlékeztető készül a felvetett javaslatok lényegével, valamint a főépítész lényeges nyilatkozataival. Az emlékeztetőben foglaltakat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során figyelembe kell venni. A szakmai konzultáció emlékeztetőjét a használatba vételi dokumentációhoz csatolni kell.

A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező:

  • új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén,
  • utasvárók kivételével minden új épület, építmény építése, a helyi védett és ideiglenes helyi védettség alatt álló épületek kivételével meglévő épület átalakítása, bővítése, fejújítása során, ha az nem építési engedély-köteles,
  • új reklámhordozó berendezés elhelyezése esetén,
  • elővédelmi jegyzékben szereplő épületek bármilyen módon történő megváltoztatása, bontása esetén,
  • utcabútorok közterületi elhelyezése esetén.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A szakmai konzultáció az erre rendszeresített kérelem kitöltésével papír alapon az ügyfélszolgálaton történő benyújtásával kezdeményezhető. Ezzel egy időben a konzultáció tárgyának megfelelően egy digitális tervdokumentációt kérünk eljuttatni a Városrendezési és Főépítészi Irodára.
A kérelem beérkezését követő 8 napon belül biztosítandó időpont a konzultáció lefolytatására.

Ügyintéző: Tölgyesi-Morvai Krisztina Tolgyesi-Morvai.Krisztina tervtanácsi titkár, 06-1-224-5900 / 5218, 307. szoba Városrendezési és Főépítészi Iroda.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Szakmai konzultációs kérelem
A konzultációs kérelmet papír alapon kell benyújtani a kérelem tárgyának megfelelően összeállított dokumentációval kiegészítve (pl.: településképi követelményekkel kapcsolatosan az építési tevékenység településképi hatásának megítéléséhez elégséges tervdokumentációval).

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.

LINKEK