Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Szakmai konzultáció (főépítész)

Szakmai konzultáció (főépítész)

Településkép védelmi, konzultáció, szakmai, főépítész

Szakmai konzultáció minden esetben kezdeményezhető a településképi követelményekről, illetve a helyi építési szabályzat előírásaival kapcsolatosan. A szakmai konzultációról írásos emlékeztető készül a felvetett javaslatok lényegével, valamint a főépítész lényeges nyilatkozataival. Az emlékeztetőben foglaltakat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során figyelembe kell venni.

A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező:

 • új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén,
 • utasvárók kivételével minden új épület, építmény építése, a helyi védett és ideiglenes helyi védettség alatt álló épületek kivételével meglévő épület átalakítása, bővítése, felújítása során, ha az nem építési engedélyköteles,
 • új reklámhordozó berendezés elhelyezése esetén,
 • elővédelmi jegyzékben szereplő épületek bármilyen módon történő megváltoztatása, bontása esetén,
 • utcabútorok közterületi elhelyezése esetén.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA


A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a személyes ügyintézés minden olyan ügy esetében szünetel, amely az önkormányzat honlapján elektronikus úton is intézhető.

A szakmai konzultáció az erre rendszeresített kitöltött szakmai konzultáció kérelem, a konzultáció tárgyának megfelelően összeállított PDF/A formátumú tervdokumentáció és tervjegyzék benyújtásával kezdeményezhető.

A kérelmet és a tervjegyzéket az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán lehet benyújtani. A digitalizált tervdokumentációt a telepuleskep@hegyvidek.hu címre szíveskedjenek megküldeni. Amennyiben a tervdokumentáció mérete az 5 MB-ot meghaladja, kérjük, hogy azt a https://wetransfer.com/ oldal használatával továbbítsák a telepuleskep@hegyvidek.hu címre. Ebben az esetben a szakmai konzultációs kérelmen a letöltésre vonatkozó link feltüntetése is szükséges.

A benyújtott tervek alapján emlékeztető készül, melynek tervezetét az ügyfél részére visszaigazolásra megküldjük. Abban az esetben, ha az ügyfél az emlékeztető tervezetet visszaigazolja, a főépítész aláírja a nyilatkozatot, majd a digitálisan aláírt emlékeztetőt megküldjük az ügyfél részére. Amennyiben az ügyfél kifogással él az emlékeztető tervezet tartalmával kapcsolatban, egyszeri online tervegyeztetést kérhet a főépítésztől. Az online egyeztetést követően a véglegesített digitálisan aláírt emlékeztetőt megküldjük az ügyfél részére.

Tájékoztatást a telepuleskep@hegyvidek.hu e-mail címen és a +36709533053 telefonszámon kérhetnek.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • Szakmai konzultáció kérelem (a településkép védelméről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletének 8. számú melléklete)
  • A kérelem tárgyának megfelelően összeállított PDF/A formátumú dokumentáció és tervjegyzék: a megítélhetőség érdekében a tervdokumentációnak a településképi érvényesítési eszközök vizsgálatára alkalmasnak kell lennie.

   DÍJAK, BEFIZETÉSEK

   Díj- és illetékmentes.

   LINKEK