*

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

gyermekétkeztetés, kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés

Célja annak a ténynek az igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekvédelmi törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, illetve egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A jogosultság annak a gyermeknek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 38.475 Ft-ot. Ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg/súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és nem töltötte be a 25. életévét, a jogosultsági jövedelemhatár 41.325 Ft.

További feltétel, hogy a család nem rendelkezhet a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához kell benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

Hétfő: 13:00-17:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.