*

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

gyermekétkeztetés, kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés

Célja annak a ténynek az igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekvédelmi törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, illetve egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A jogosultság annak a gyermeknek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 38.475 Ft-ot. Ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg/súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és nem töltötte be a 25. életévét, a jogosultsági jövedelemhatár 41.325 Ft.

További feltétel, hogy a család nem rendelkezhet a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása:

Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

Ügyfélfogadási napok:

hétfő: 1300-1730

szerda: 800-1600

péntek: 800-1200

Időpontfoglalás:

telefonszámok: (06 1) 224-5900/mellékek: 5111, 5146, 5154, (06 1) 224-59-32

06/70/938-8476, 06/70/938-8478, 06/70/938-8475, 06/70/938-8511


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.