Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Hegyvidéki Tervtanács

Tisztelt Építtetők, Tervezők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2021. október 1. napján hatályba lépett az ÚJ Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 25/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete (hatályát vesztette a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 42/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete). A hatályos rendelet innen tölthető le.
Javasoljuk a településképi rendelet hatálya alá tartozó eljárások tekintetében, hogy a kérelmek benyújtását megelőzően tájékozódjon a Városrendezési és Főépítészi Iroda elérhetőségein.
A honlap tartalma felülvizsgálat alatt van, az aktualizálásig szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Hegyvidéki Tervtanács

TERVTANÁCS, VÉLEMÉNYEZÉS, TERVBÍRÁLAT, TELEPÜLÉSKÉP, KONZULTÁCIÓ

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet Hegyvidéki Tervtanács elnevezéssel.

A Hegyvidéki Tervtanács feladata, hogy

 • véleményezze a polgármesterhez településképi véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt
 • tervtanácsi konzultáció során véleményezze
  - a helyi egyedi védett épületek átalakítására, felújítására, bővítésére vonatkozó építészeti-műszaki terveket
  - a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlatát
  - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (2) bekezdés szerinti telepítési tanulmánytervet
  - az Önkormányzat polgármesterének kezdeményezésére -önkormányzati beruházást előkészítő építészeti-műszaki dokumentációt, -valamint közterületi szobor, emlékmű, emlékhely elhelyezésére vonatkozó terveket
  - az Önkormányzat főépítészének kezdeményezésére egyéb építészeti-műszaki terveket a településképi illeszkedés vizsgálata céljából
  - a településképi rendeletben meghatározott egyéb építészeti-műszaki terveket

ÜLÉSTERV

A Hegyvidéki Tervtanács soron következő ülésének időpontja:

beadás napja

ülés napja

augusztus 25. (szerda)

szeptember 2. (csütörtök)

szeptember 22. (szerda)

szeptember 30. (csütörtök)

október 6. (szerda)

október 14. (csütörtök)

november 3. (szerda)

november 11. (csütörtök)

november 17. (szerda)

november 25. (csütörtök)

december 8. (szerda)

december 16. (csütörtök)

január 5. (szerda)

január 13. (csütörtök)

Az esetleges időpontváltozást a honlapon közzétesszük, ezért kérjük, hogy azt rendszeresen kövessék figyelemmel!

Felhívjuk a figyelmet a beadás napjának betartására, ami a tervtanácsi ülést megelőző tervfeldolgozás és azt követően a vélemények megküldése miatt elengedhetetlen.

Ügyintézés a tervtanacs@hegyvidek.hu címen és a 06/70/938 96 32 telefonszámon.


ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény előírásaival összhangban a tervtanácsi konzultáció lefolytatásához, illetve a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS

A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le minden épület és építmény engedélyhez kötött építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására, felújítására irányuló építési, engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervvel kapcsolatban, az építési engedélyezési eljárást megelőzően. A Hegyvidéki Tervtanács feladata, hogy véleményezze a polgármesterhez településképi véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt.

A településképi véleményezés az erre rendszeresített kitöltött településképi véleményezési kérelem, a 314/2012. Korm. rendelet szerinti munkarészeket tartalmazó PDF/A formátumú építészeti-műszaki dokumentáció az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán történő benyújtásával kezdeményezhető.

Amennyiben a tervdokumentáció az 5 MB-ot meghaladja, az e-ügyintézés oldalon keresztül elegendő a településképi véleményezési kérelem és a tervjegyzék benyújtása.

Az építészeti-műszaki dokumentációt a 314/2012. Korm. rendeletben meghatározott elektronikus formában (ÉTDR felületen) is be kell nyújtani az Önkormányzat polgármesteréhez.

TERVTANÁCSI KONZULTÁCIÓ

A tervtanácsi konzultációra kötelezően benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációk körét a településképi rendelet és a tervtanácsi rendelet részletezi.

 • Tervtanácsi konzultáció szükséges többek között védett épületek átalakítása, felújítása, bővítése esetén.
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (2) bekezdés szerinti telepítési tanulmánytervet szintén a Hegyvidéki Tervtanács véleményezi, tervtanácsi konzultáció keretében.
 • Tervtanácsi konzultáció kérelmezhető továbbá a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentációk előzetes vázlatával kapcsolatban.

A tervtanácsi konzultáció az erre rendszeresített kitöltött tervtanácsi konzultációs kérelem, a konzultáció tárgyának megfelelően összeállított PDF/A formátumú tervdokumentáció és tervjegyzék benyújtásával az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán keresztül kezdeményezhető.

A gyorsabb ügyintézés elősegítése érdekében kérjük, hogy a digitalizált tervdokumentációt a tervtanacs@hegyvidek.hu címre is szíveskedjenek megküldeni.

Amennyiben a tervdokumentáció az 5 MB-ot meghaladja, kérjük, hogy azt a https://wetransfer.com/ oldal használatával továbbítsák a tervtanacs@hegyvidek.hu címre. A tervtanácsi konzultációs kérelem és a tervjegyzék benyújtása ebben az esetben is az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán keresztül történjen. A kérelmen a letöltésre vonatkozó link feltüntetése szükséges.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Tervdokumentáció az alábbiak szerint:

A tervezés tárgyától függetlenül benyújtandó munkarészek:

 • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása és a faállomány,
 • rövid építész műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 • a változással érintett beépítési paraméterek megfelelőségének igazolására alkalmas méretezett idomtervek,
 • a tervezési terület és környezete bemutatására alkalmas fotódokumentáció,
 • szerzői jogi nyilatkozat.

 

A tervezés tárgyától függően benyújtandó munkarészek a fent felsoroltakon túl:

 • tervezéssel érintett homlokzat(ok) 1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat egyértelmű meghatározásával és megjelenítésével, vagy homlokzati részletrajz (pl.: ablaknyitás),
 • metszet(ek), a megértéshez szükséges mértékben 1:100-as léptékben ábrázolva, meglévő/tervezett terepvonal megjelenítésével,
 • tömegformálásra kiható jellemző szintek alaprajza 1:100-as léptékben ábrázolva,
 • felmérési dokumentáció 1:100-as léptékben (meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén),
 • utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
 • homlokzat-színezési terv városképileg kiemelt területen, valamint védett vagy védelemre javasolt épületet érintő építési tevékenységek esetében,
 • látványterv (pl.: makett, távlati képek, fotómontázs vagy egyéb digitális megjelenítés),
 • madártávlati légifotóba illesztett látványterv új épület tervezése, vagy meglévő épület tömegét érintő átalakítása esetén. (A légifotó az Önkormányzat honlapján elérhető MINERVA térinformatikai rendszerről tölthető le.)