*

Hegyvidéki Tervtanács

Hegyvidéki Tervtanács

TERVTANÁCS, VÉLEMÉNYEZÉS, TERVBÍRÁLAT, TELEPÜLÉSKÉP, KONZULTÁCIÓ

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet Hegyvidéki Tervtanács elnevezéssel.

A Hegyvidéki Tervtanács feladata, hogy

 • véleményezze a polgármesterhez településképi véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt
 • tervtanácsi konzultáció során véleményezze
  - a helyi egyedi védett épületek átalakítására, felújítására, bővítésére vonatkozó építészeti-műszaki terveket
  - a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlatát
  - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (2) bekezdés szerinti telepítési tanulmánytervet
  - az Önkormányzat polgármesterének kezdeményezésére -önkormányzati beruházást előkészítő építészeti-műszaki dokumentációt, -valamint közterületi szobor, emlékmű, emlékhely elhelyezésére vonatkozó terveket
  - az Önkormányzat főépítészének kezdeményezésére egyéb építészeti-műszaki terveket a településképi illeszkedés vizsgálata céljából
  - a településképi rendeletben meghatározott egyéb építészeti-műszaki terveket

ÜLÉSTERV

A Hegyvidéki Tervtanács soron következő ülésének időpontja:

beadás napja

ülés napja

július 29. (szerda)

augusztus 6. (csütörtök)

augusztus 26. (szerda)

szeptember 3. (csütörtök)Az esetleges időpontváltozást a honlapon közzétesszük, ezért kérjük, hogy azt rendszeresen kövessék figyelemmel!

Felhívjuk a figyelmet a beadás napjának betartására, ami a tervtanácsi ülést megelőző tervfeldolgozás és azt követően a vélemények megküldése miatt elengedhetetlen.

Ügyintézés a tervtanacs@hegyvidek.hu címen és a 06/70/938 96 32 telefonszámon.


ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény előírásaival összhangban a tervtanácsi konzultáció lefolytatásához, illetve a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS

A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le minden épület és építmény engedélyhez kötött építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására, felújítására irányuló építési, engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervvel kapcsolatban, az építési engedélyezési eljárást megelőzően. A Hegyvidéki Tervtanács feladata, hogy véleményezze a polgármesterhez településképi véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt.

A településképi véleményezés az erre rendszeresített kitöltött településképi véleményezési kérelem, a 314/2012. Korm. rendelet szerinti munkarészeket tartalmazó PDF/A formátumú építészeti-műszaki dokumentáció az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán történő benyújtásával kezdeményezhető.

Amennyiben a tervdokumentáció az 5 MB-ot meghaladja, az e-ügyintézés oldalon keresztül elegendő a településképi véleményezési kérelem és a tervjegyzék benyújtása.

Az építészeti-műszaki dokumentációt a 314/2012. Korm. rendeletben meghatározott elektronikus formában (ÉTDR felületen) is be kell nyújtani az Önkormányzat polgármesteréhez.

TERVTANÁCSI KONZULTÁCIÓ

A tervtanácsi konzultációra kötelezően benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációk körét a településképi rendelet és a tervtanácsi rendelet részletezi.

 • Tervtanácsi konzultáció szükséges többek között védett épületek átalakítása, felújítása, bővítése esetén.
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (2) bekezdés szerinti telepítési tanulmánytervet szintén a Hegyvidéki Tervtanács véleményezi, tervtanácsi konzultáció keretében.
 • Tervtanácsi konzultáció kérelmezhető továbbá a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentációk előzetes vázlatával kapcsolatban.

A tervtanácsi konzultáció az erre rendszeresített kitöltött tervtanácsi konzultációs kérelem, a konzultáció tárgyának megfelelően összeállított PDF/A formátumú tervdokumentáció és tervjegyzék benyújtásával az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán keresztül kezdeményezhető.

A gyorsabb ügyintézés elősegítése érdekében kérjük, hogy a digitalizált tervdokumentációt a tervtanacs@hegyvidek.hu címre is szíveskedjenek megküldeni.

Amennyiben a tervdokumentáció az 5 MB-ot meghaladja, kérjük, hogy azt a https://wetransfer.com/ oldal használatával továbbítsák a tervtanacs@hegyvidek.hu címre. A tervtanácsi konzultációs kérelem és a tervjegyzék benyújtása ebben az esetben is az Önkormányzat e-ügyintézés oldalán keresztül történjen. A kérelmen a letöltésre vonatkozó link feltüntetése szükséges.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Tervdokumentáció az alábbiak szerint:

A tervezés tárgyától függetlenül benyújtandó munkarészek:

 • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása és a faállomány,
 • rövid építész műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 • a változással érintett beépítési paraméterek megfelelőségének igazolására alkalmas méretezett idomtervek,
 • a tervezési terület és környezete bemutatására alkalmas fotódokumentáció,
 • szerzői jogi nyilatkozat.

 

A tervezés tárgyától függően benyújtandó munkarészek a fent felsoroltakon túl:

 • tervezéssel érintett homlokzat(ok) 1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat egyértelmű meghatározásával és megjelenítésével, vagy homlokzati részletrajz (pl.: ablaknyitás),
 • metszet(ek), a megértéshez szükséges mértékben 1:100-as léptékben ábrázolva, meglévő/tervezett terepvonal megjelenítésével,
 • tömegformálásra kiható jellemző szintek alaprajza 1:100-as léptékben ábrázolva,
 • felmérési dokumentáció 1:100-as léptékben (meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén),
 • utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
 • homlokzat-színezési terv városképileg kiemelt területen, valamint védett vagy védelemre javasolt épületet érintő építési tevékenységek esetében,
 • látványterv (pl.: makett, távlati képek, fotómontázs vagy egyéb digitális megjelenítés),
 • madártávlati légifotóba illesztett látványterv új épület tervezése, vagy meglévő épület tömegét érintő átalakítása esetén. (A légifotó az Önkormányzat honlapján elérhető MINERVA térinformatikai rendszerről tölthető le.)