*

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki eljárás

Hagyaték, póthagyaték, örökhagyó, örökös, közjegyző, végrendelet, leltár, öröklési bizonyítvány, temetés, haláleset

A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek biztosítsa a törvényben, vagy végintézkedés alapján meghatározott arányban öröklési jogcímen. Az örökhagyó tartozásai, amennyiben az örökhagyó után maradt hagyaték alá eső vagyon, a hitelezői sorrendnek megfelelően kerülnek kielégítésre.

Közjegyzők elérhetősége:

Dr. Ligeti Erika (I., V., IX. havi elhalálozások)
1122 Budapest, Magyar J. tere 4/b. I. em.
Tel.: 1/355-6774

Dr. Anka Márton Tibor (II.,VI., X. havi elhalálozások)
1126 Budapest, Böszörményi út 19/a.
Tel.: 1/356-0114

Dr. Ferenczy Réka (III., VII., XI. havi elhalálozások)
1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. 2. emelet 226.
Tel.: 1/951-1117

Dr. Parti Tamás (IV., VIII., XII. havi elhalálozások)
1122 Budapest, Maros utca 23.
Tel.: 1/212-6835

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Eljárás hivatalból indul a Hatósági Irodán, póthagyaték esetén kérelemre.
  2. Leltározás.
  3. Iratok megküldése az illetékes közjegyzőnek.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Másolatban csatolandó:


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj és illetékmentes.