*

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki eljárás

Hagyaték, póthagyaték, örökhagyó, örökös, közjegyző, végrendelet, leltár, öröklési bizonyítvány, temetés, haláleset

A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek biztosítsa a törvényben, vagy végintézkedés alapján meghatározott arányban öröklési jogcímen. Az örökhagyó tartozásai, amennyiben az örökhagyó után maradt hagyaték alá eső vagyon, a hitelezői sorrendnek megfelelően kerülnek kielégítésre.

Közjegyzők elérhetősége:

Dr. Ligeti Erika (I., V., IX. havi elhalálozások)
1122 Budapest, Magyar J. tere 4/b. I. em.
Tel.: +36-1-202-12-59

Dr. Karagits Anna (II.,VI., X. havi elhalálozások)
1126 Budapest, Böszörményi út 19/a.
Tel.: +36-1-356-01-14

Dr. Gönczöl Judit (III., VII., XI. havi elhalálozások)
1123 Budapest, Alkotás u.31. I. em.
Tel.: +36-1-356-19-82

Dr. Parti Tamás (IV., VIII., XII. havi elhalálozások)
1122 Budapest, Maros u.23.
Tel.: +36-1-212-68-35

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Eljárás hivatalból indul a Hatósági irodán, póthagyaték esetén kérelemre
  2. Leltározás
  3. Iratok megküldése az illetékes közjegyzőnek

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Másolatban csatolandó:


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj és illetékmentes.