*

Haláleset ügyintézése

Haláleset anyakönyvezése

Haláleset, elhalálozás

Haláleset bejelentése hozzátartozó vagy temetkezési szolgáltató által.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Az intézmények által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján az adatok igazolásához szükséges okiratok becsatolását követően a haláleset anyakönyvezése.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről
  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • elvált családi állapot igazolására: záradékolt házassági kivontat/jogerős bontóítélet
  • özvegy családi állapot igazolására: halotti anyakönyvi kivonat
  • az elhunyt személyi okmányai: személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély
  • hozzátartozó nyilatkozata a temetés helyéről és módjáról
  • meghatalmazás

DÍJAK, BEFIZETÉSEK