Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Haláleset ügyintézése

Haláleset anyakönyvezése

Haláleset, elhalálozás

Haláleset bejelentését az egészségügyi intézmény kezdeményezi elektronikus úton, valamint hozzátartozó vagy temetkezési szolgáltató nyújtja be az anyakönyvezéshez szükséges egyéb dokumentumokat.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Temetésre kötelezett vagy meghatalmazottjaa személyesen megjelenik a Polgársmestri Hivatalban.. (Ügyfélfogadás haláleset ügyintézésére: hétfő8:00-17:30, kedd 8:00-15:30, szerda 8:00-16:00, péntek 8:00-12:00)

A hivatal földszinti folyosóján elhelyezett tájékoztató alapján az alábbiak szerint történik az ügyintézés:

A kihelyezett borítékra az alábbi adatok szükségesek:

  • az eljárásban érintett hozzátartozó telefonszáma,
  • e-mail címe (amennyiben nem rendelkezik e-mail címmel, adja meg a temetés intézésével megbízott cég pontos nevét)

és a borítékba az alábbiaket kell belehelyezni:


  1. hozzátartozói nyilatkozatot (telefonszámot, e-mail elérhetőséget, levelezési címet a nyilatkozaton feltüntetni szükséges).,
  2. a Központi Statisztika Hivatal nyomtatványát.
  3. halottvizsgálati bizonyítványt – EREDETI- kórház által kitöltött 4 példányos okirat minden példányát (I-IV.)
  4. személyi okmányokat- személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány (amelyikkel az elhunyt rendelkezett)- EREDETI OKMÁNYOKAT
  5. születési anyakönyvi kivonatot- EREDETI okirat, ennek hiányában fénymásolat
  6. családi állapot igazolására- házassági anyakönyvi kivonatot, jogerős bontóítéletet, halotti anyakönyvi kivonatot- EREDETI okirat, ennek hiányában fénymásolat
  7. Temetkezési szolgáltató esetében - meghatalmazás
 

Amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges adatok nem kerülnek igazolásra, úgy a rendelkezésre álló iratok alapján tudunk anyakönyvezni, hiányos adatokkal, mely a kapcsolódó eljárásokban okozhat nehézséget. (nyugdíj ügyintézés, hagyatéki eljárás)

A haláleset anyakönyvezését követően az anyakönyvvezetők a megadott e-mail címre megküldik a halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát, mely a temetési engedély.

Ez az engedély EREDETIBEN postai úton kerül megküldésre az anyakönyvezés megtörténte után, a halotti anyakönyvi kivonattal, érvénytelenített okmányokkal, és benyújtott okiratokkal együtt.

Anyakönyvi Csoport elérhetősége haláleset anyakönyvezése ügyében: +36709359453


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Az ügyintézés folyamatában felsoroltak.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK