*

Bölcsődei felvétel

Bölcsődei felvétel

A bölcsődei ellátást az önkormányzat az alábbi négy intézményben biztosítja:

 • Svábhegyi Bölcsőde

1121 Budapest, Mártonhegyi út 4.
Tel.: +36 1 395 8975

 • Zugligeti Bölcsőde
1125 Budapest, Zalai út 2.
Tel.: +36 1 392 0325, +36 1 200 5486

 • Krisztinavárosi Bölcsőde
1122 Budapest, Ráth György u. 18-20.
Tel.: +36 1 355 0019, +36 1 214 0259 (nyilvános)

 • Bíró utcai Bölcsőde
(Nem az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény, az itt fizetendő térítési díj összegét a Budapest XII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezők esetében az Önkormányzat havi 15 000 forinttal támogatja.)
1122 Budapest, Bíró utca 3.
Tel.: +36 1 355 2019
 

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A 2018-2019-es nevelési év kezdetével történő igénybevétel iránti kérelmet 2018. április 10. és 16. között kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.

Egyéb esetekben az ellátás megkezdésének kérelemben megjelölt időpontja előtt legfeljebb két hónappal lehet benyújtani a Népjóléti Irodánál. A kérelmekről az aktuálisan rendelkezésre álló férőhelyeket figyelembe véve az Önkormányzat dönt. Túljelentkezés esetén a kérelmek elbírálása elsősorban szociális szempontok alapján történik.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • vagyonnyilatkozat (a nyomtatvány része)
 • a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés) abban az esetben, ha a gyermek nappali felügyeletét korábban ellátó szülő munkába állása miatt kérik a bölcsődei felvételt
 • védőnő igazolása (a nyomtatvány része)
 • bölcsődevezető igazolása (a nyomtatvány része)
 • hitelt érdemlő jövedelemigazolások a rendszeres jövedelmeknél:
  • a Magyar Államkincstár, a Munkaügyi Központ, a járási hivatal, önkormányzat, nyugdíjfolyósító szerv, illetve az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat
  • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be
   vállalkozásból származó jövedelem esetén
  • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről
 • egyedülálló, különélő szülő esetén:
  • az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)
  • a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére folyósított – magasabb összegű – családi pótlék utolsó havi kifizetésének igazolása (postaszelvény, bankszámlakivonat)
  • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv
  • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény)
  • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata
 • munkanélküli esetében:
  • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról
  • jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkanélküli személy erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.