*
HA SEGÍTSÉGET KÉR: +36/30-630-9749, +3630/630-9725, +3630/644-6278
hétköznap 8:00-16:00-ig
HA SEGÍTENI SZERETNE:
Regisztráció

Engedély-köteles ipari/szolgáltató tevékenység

Ipari telepengedély kiadása

Műhely, telephely, ipari tevékenység, gyártás

A telepengedély kiadásával egyidejűleg azt nyilvántartásba veszik, melyet az önkormányzat honlapján közzétesznek. A jogszabályban meghatározott adatok közlését és dokumentumok benyújtását követően, helyszíni szemle és a jogszabályban előírt szakhatóságok állásfoglalásainak figyelembe vételével a jegyző dönt a telepengedély kiadásáról és a telep nyilvántartásba vételéről vagy a kérelem elutasításáról.

A jogszabály által előírt adattartalommal vezetett nyilvántartás

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. Kérelem benyújtása a Hatósági Iroda részére
  2. Döntés a telepengedély kiadásáról és a telep nyilvántartásba vételéről vagy a kérelem elutasításáról.
Az ügyintézési idő: 30 nap

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • nyomtatvány, nyomtatvány letöltése
  • az ingatlan használatának jogcímét igazoló okirat (másolatban),
  • a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat (szükség szerint),
  • közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat (szükség szerint)

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

5.000,- Ft (csekken vagy átutalással).

ADATVÁLTOZÁS, TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE

  • Az ipari tevékenység végzője az adatokban (neve, székhelye, statisztikai számjele, stb) bekövetkezett változást – ide nem értve az ipari tevékenység változását - haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (A változás bejelentéséhez nincs formanyomtatvány)
  • A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni. Nyomtatvány letöltése