*

Tanévkezdési támogatás

Tanévkezdési támogatás

tanév, iskolás gyermek, hallgató, támogatás, segély

A szociálisan rászoruló gyermekek tanévkezdéséhez nyújtott támogatás, összege 12.100 Ft.
Támogatásban az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek akkor részesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 63.500 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 73.500 forintot.

A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtani a Népjóléti Irodához.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • kérelem nyomtatvány
  • az oktatási intézmény igazolása a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról
  • a bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást bankszámlára kéri
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.