*

Tanévkezdési támogatás

Tanévkezdési támogatás

tanév, iskolás gyermek, hallgató, támogatás, segély

Az Önkormányzat tanévkezdési támogatásában az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 67.000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 77.500 forintot.
A támogatás összege 12.400 Ft. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel augusztus 15-e és szeptember 30-a között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

Hétfő: 13:00-17:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, valamint az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.