*

Tanévkezdési támogatás

Tanévkezdési támogatás

tanév, iskolás gyermek, hallgató, támogatás, segély

Az Önkormányzat tanévkezdési támogatásában az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65.200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 75.400 forintot.
A támogatás összege 12.100 Ft. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A támogatás megállapításához szükséges kérelmet augusztus 15-e és szeptember 30-a között kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • kérelem nyomtatvány
  • az oktatási intézmény igazolása a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról
  • a bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást bankszámlára kéri
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.