Házasságkötés

Házasságkötés/Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés

Házassági szándékbejelentés, házasságkötés, szertartás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

A házasságkötési szándék bejelentése kapcsán a törvényi feltételek vizsgálata, helyszín, időpont kijelölése, rendezvényszervezésre történő továbbítás, házasságkötés.

2018. évben házasságkötésre kijelölt napok:

  • 2018. január 1 - április 5. - egyedi egyeztetés alapján
  • 2018. április 5 - október 20. között minden pénteken 14:00-17:30, minden szombaton 12:00-17:30
  • 2018. október 20 – december 31. között - egyedi egyeztetés alapján

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

Érintett felek személyes megjelenését követően a törvényi feltételek vizsgálata, házasulók tájékoztatása, szükséges okiratok átvétele, nyilatkozatok felvétele.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • személyazonosság és állampolgárság igazolására alkalmas okmány minkét fél részéről: személyi igazolvány/útlevél és lakcímkártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • elvált családi állapot igazolására: záradékolt házassági kivontat/jogerős bontóítélet
  • özvegy családi állapot igazolására: halotti anyakönyvi kivonat

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

24/2017. (VI. 30.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak mértékéről