*

Gépjárműadó

Gépjárműadó

Gépjárműadó, teljesítményadó, súlyadó

A gépjárműadót az fizeti, aki a gépjárműnek a gépjármű nyilvántartás - az év első napján fennálló - állapota szerint a tulajdonosa. Amennyiben a gépjárműnek üzembentartója is van, akkor az üzembentartó az adó alanya. Év közben is keletkezhet adófizetési kötelezettség, az újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel állapítja meg.
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat az adóalany hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) évére járó adót teljes egészében a régi cím szerinti önkormányzathoz kell fizetni, az új cím szerinti önkormányzat illetékessége a címváltozást követő év első napjától áll fenn.

Adatbejelentési (bevallási) kötelezettség az Adóigazgatási Iroda részére az alábbi esetekben van:

 • Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopják). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség,
 • Ha az adó alanyát mentesség illeti meg (pl. súlyos mozgáskorlátozottság miatt, és az adóalany rendelkezik a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvéleménnyel, valamint a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is). Azonban csak akkor mentesíthető, ha a gépjármű teljesítménye nem éri el a 100 kilowattot, és a gépjármű nem személytaxiként üzemel. Az adómentesség 13.000,- Ft összeghatárig jár, az e fölötti összeget meg kell fizetni. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, mind az eladónak, mind pedig a vevőnek kizárólag Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Kormányablak Osztályán (az Okmányirodán) kell bejelenteni. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály (Okmányiroda) felé. A nyilvántartás esetleges pontatlanságai az Adóigazgatási Irodán nem korrigálhatók, így az ilyen esetekben közvetlenül Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Kormányablak Osztályhoz (Okmányirodához) kell fordulni.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

 1. adó megállapítása kivetéssel
 2. határozat kiküldése
 3. amennyiben van mentességre okot adó körülmény, annak igazolása
 4. módosító határozat kiküldése

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Kizárólag az adómentesség, adófizetési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelem esetén szükséges kitölteni:


Az adatbejelentés beküldésének módja:

1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Hivatalos megkeresés/ Szolgáltatások /Gazdaság és Adózás menüpontban csatolja be a kitöltött nyomtatványt


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A 2 darab befizetési csekket az Adóigazgatási Iroda minden év elején megküldi. Jogi személyeknek az adót átutalással kell megfizetniük.
Az adó késedelmes befizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.
 
Gépjárműadó beszedési számla: 12001008-00155671-00100000
 

Az adó mértéke a gépjármű korától és teljesítményétől függ.

 • a gyártási évben, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt