*

Építményadó

Adatbejelentés (bevallás) kitöltése online

Építményadó adatbejelentés (bevallás)

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja építményadó adatbejelentését (bevallását). Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogi személyek esetében Hegyvidék fiókkal rendelkező magánszemélyek csak meghatalmazással nyújthatják be adatbejelentésüket (bevallásukat).

Adatbejelentést (bevallást) kell benyújtani

  • Építmény szerzése, építmény eladása, és minden adatváltozás esetén.
  • Nem lakás céljára szolgáló építmények után (pl. üdülő, gépjárműtároló, iroda, raktár, műhely, üzlet, stb.).
  • Nem magánszemély tulajdonában álló lakás után.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Mentes az adó alól

  • A magánszemély tulajdonában álló műterem (képző-, ipar-,fotó-, illetve ipari tervező- művészeti tevékenység céljára szolgáló helyiség). 2018. január 1-től ez a mentesség csak akkor érvényesíthető, amennyiben az adóalany, vagy a Ptk. Szerinti közeli hozzátartozója olyan alkotó tevékenységet végez, melyet a képviselő testület Oktatási és Kulturális Bizottsága művészeti és kulturális szempontból kiemelkedőnek ítél és e tevékenység az adózó vagy közeli hozzátartozójának a megélhetését szolgálja.
  • A magánszemély tulajdonában álló gépjárműtároló, ha azt az adóalany vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója gépjárműadó alól súlyos mozgáskorlátozottság miatt mentes járművének tárolására használja.

Az adatbejelentés beküldésének módja:

1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)
2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Adózás menüpontban a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével


ELŐZETES FELTÉTELEK

Magánszemélyek esetén

Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

Jogi személyek esetén

  1. Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges.
  2. A regisztrációt követően a magánszemély csak akkor nyújthat be adatbejelentést (bevallást), ha igazolja, hogy a jogi személy nevében eljárhat. Ehhez meghatalmazást illetve a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot kell eljuttatnia Önkormányzatunk Adóirodája részére. Ha ezt korábbi adatbejelentések (bevallások) benyújtásakor már megtette, úgy a regisztrációt és azonosítást követően benyújthatja adatbejelentését (bevallását).


DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Adatbejelentés az építményadóról Főlap
Notification of building tax after the building, part of building Main Sheet

Adatbejelentés az építményadóról B jelű betétlap
Inset “B” for declaring building tax after commercial units (accommodation), non-residential buildings

Adatbejelentés az építményadóról A jelű betétlap
Inset “A” for declaring building tax after flat and holiday home

Megállapodás adókkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről
Adatbejelentés kiegészítő lap
Agreement on liabilities and rights related to tax
Supplementary sheet for the notification of building and land tax

Information on tax liability

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
Meghatalmazás
2018. január 1-től hatályos építményadó rendelet
2017. január 1-től hatályos építményadó rendelet
2016. január 1-től hatályos építményadó rendelet
2015. január 1-től hatályos építményadó rendelet
2013. január 1-től hatályos építményadó rendelet
Építményadó mértékének változásaiDÍJAK, BEFIZETÉSEK

Az építményadó éves mértéke 2017. január 1-től 1.846,- Ft/m2. Az adó évi mértéke a 2/A. § szerinti adóalap (reklámhordozó) esetén 12.000 Ft/m2. Az építményadó mértéke az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgáló építmény után 200 Ft/m2.

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A 2 darab befizetési csekket az Adóigazgatási Iroda minden év elején megküldi. Jogi személyeknek az adót átutalással kell megfizetniük.

építményadó számlaszám: 12001008-00155660-00100004

Kedvezmények

  • Magánszemély adóalanyt az építmény után 5%-os adókedvezmény illeti meg 2016.01.01-től.
  • Társasházi közösség közös tulajdonában álló tároló helyiségek után – kivéve a mosókonyhát, szárító helyiséget, kerti tárolót, vasalószobát - az adóalanyt 75 %-os adókedvezmény illeti meg.
  • A nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő adóalanyt 90 %-os adókedvezmény illeti meg az életjáradék adásra kötelezett tulajdonában álló lakás után. A kedvezmény a 2017. december 31-ig megkötött életjáradéki szerződések esetében illeti meg az adóalanyt, amennyiben a szerződésben az adót az életjáradék adására kötelezett tőle nem vállalta át, és a lakásban az adóalany életvitelszerűen lakik.